Thơ: Chữ Tê

0

CHỮ TÊ
[Niệm khúc Lc 16:9-15]

Có tiền nhiều, sống khỏe re
Cứ xài thoải mái, chẳng lo thiếu tiền
Có tiền rồi cũng có duyên
Trầm trồ thiên hạ ca khen hết lời
Có tiền thì thật tuyệt vời
Nói sai cũng được người đời nghe theo
Có tiền được gọi là giàu
Không tiền bị gọi là nghèo, bị chê
Chữ Tiền có mẫu tự Tê
Tái tê, tê tái – kiểu gì cũng đau
Dễ hư vì có tiền nhiều
Chẳng biết Chúa nào, chỉ biết tiền thôi
Lắm tiền sinh thói đua đòi
Ăn chơi xả láng khiến đời lao đao
Con cầu xin Chúa sớm chiều
Thiết tha khấn nguyện hai điều mà thôi
Cho con sống trọn kiếp người
Không gian dối, chẳng đua đòi, lừa nhau
Đừng nghèo quá, cũng chẳng giàu
Luôn Tin Cậy Mến sớm chiều đời con (1)
Tiền là đầy tớ tuyệt vời
Nhưng là ông chủ hại đời người ta (2)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 8-11-2018

(1) Cn 30:7-9 – “Con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt: Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: ‘Đức Chúa là ai vậy?’, hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con”.

(2) Châm ngôn Pháp: “L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître – Tiền là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu”.

Comments are closed.