Thơ: Dạ nguyện tháng mười một

0

DẠ NGUYỆN THÁNG MƯỜI MỘT

Chúa là Nguồn Sống sinh linh
Chính Ngài đại lượng thương tình trao ban
Giúp con biết sống ân cần
Chở che sự sống, không quên bao giờ
Sự sống do chính Ngài cho
Nhưng khi cần, dám chết vì Thánh Danh
Tiền nhân tử đạo Việt Nam
Hy sinh bảo vệ đức tin kiên cường
Chứng nhân máu đỏ, da vàng
Tin mến một lòng, đau khổ chẳng nao
Dù ai có trước hay sau
Một lần trình diện, mọi điều phân minh (*)
Rạch ròi mọi thứ rành rành
Vốn yêu là sống – chữ Tình trước sau
Chúng con dân Việt khổ đau
Cầu xin Thiên Chúa thương yêu bội phần
Cầu xin các thánh Việt Nam
Thương yêu nguyện giúp tử tôn giống nòi

TRẦM THIÊN THU

(*) Gióp 2:1 – “Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến TRÌNH DIỆN Đức Chúa; Satan cũng đến trong đám họ để TRÌNH DIỆN Đức Chúa”.

Comments are closed.