Thơ: Lời đêm

0


Phải chăng cửa sổ tâm hồn
Chỉ là cửa sổ đời buồn nhân gian?
Sớm chiều đau khổ, hàm oan
Trời cao, đất rộng, tủi thân kiếp người!
Túi đời sầu khổ đầy vơi
Làm sao trút hết nỗi đời nhân gian?
Càng buồn số phận Việt nhân
Sáng lo, trưa sợ, tối băn khoăn hoài
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin thương giải thoát những ai khốn cùng
Cầu xin Đức Mẹ đoái thương
Chở che dân Việt thoát vòng gian truân

TRẦM THIÊN THU
Đêm 15-11-2018

Comments are closed.