Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề: ‘Không để ai bị bỏ lại đằng sau’ vào Ngày Nước Thế giới

0

Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề:
‘Không để ai bị bỏ lại đằng sau’ vào Ngày Nước Thế giới

‘Phù hợp với điểm trụ cột trong Chương trình Nghị sự 2030 về sự Phát triển Bền vững’

22 tháng Ba, 2019 15:55

ZENIT STAFF

Dưới đây là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến ông Tổng Giám đốc của FAO, Giáo sư José Graziano da Silva, nhân dịp Ngày Nước Thế giới, kỷ niệm vào ngày 22 tháng Ba, 2019, về chủ đề: “Không để ai bị bỏ lại đằng sau”:

Thông điệp của Đức Thánh Cha

Gửi Giáo sư José Graziano da Silva

Tổng Giám đốc FAO

Thưa ngài,

Phù hợp với điểm trụ cột trong Chương trình Nghị sự 2030 về sự Phát triển Bền vững, Ngày Nước Thế giới năm nay được tổ chức với khẩu hiệu: “Không để ai bị bỏ lại đằng sau”. Nước là một lợi ích trọng yếu cho sự cân bằng của hệ sinh thái và sự tồn tại của con người, và cần phải quản lý và chăm sóc nó để nó không bị ô nhiễm hoặc mất đi.

Có thể thấy trong thời đại của chúng ta sự khô cằn của hành tinh đang lan rộng ra các khu vực mới, và ngày càng có thêm nhiều sự thống khổ do hậu quả thiếu các nguồn nước phù hợp cho sinh hoạt. Vì lý do này, “Không để ai bị bỏ lại đằng sau” có nghĩa là chúng ta phải cam kết chấm dứt sự bất công đó. Tiếp cận với nguồn ích lợi này là quyền cơ bản của con người, nó phải được tôn trọng vì sự sống của con người và phẩm giá của họ đang bị đe dọa (xem Tông huấn Laudato si’, 30).

Sự hợp tác là vô cùng cần thiết để diệt trừ sự dữ này đang làm ảnh hưởng đến quá nhiều anh chị em của chúng ta. Điều đó là có thể nếu chúng ta cùng chung nỗ lực tìm kiếm ích chung, khi xét đến người khác là con người với khuôn mặt thật, chiếm vị trí trung tâm và được đặt vào giữa những cuộc tranh luận và sáng kiến. Điều này trở nên hiện thực khi các biện pháp được thông qua sẽ mang nét đặc trưng của sự gặp gỡ, và giá trị của sự phản ứng trước một việc bất công cần được chữa lành.

“Không để ai bị bỏ lại đằng sau” cũng có nghĩa là ý thức được tính cần thiết phải đáp lời bằng những sự việc cụ thể; không những bằng việc duy trì hoặc cải thiện cấu trúc nước mà còn qua cách đầu tư vào tương lai, giáo dục các thế hệ mới trong việc sử dụng và chăm sóc nước. Nhiệm vụ nâng cao nhận thức này là một ưu tiên cho một thế giới trong đó mọi thứ bị loại bỏ và coi thường, và trong nhiều trường hợp không biết trân quý tầm quan trọng của những tài nguyên chúng ta có.

Các thế hệ mới được kêu gọi phải quý trọng và bảo vệ nguồn lợi ích tốt đẹp này cùng với tất cả cư dân trên hành tinh. Đó là một công việc bắt đầu bằng nhận thức của những người gánh chịu hậu quả không thể tránh khỏi của sự biến đổi khí hậu, và của tất cả những người là nạn nhân của một trong những hình thức bóc lột và ô nhiễm nước bởi các yếu tố khác nhau. Thách đố giáo dục này sẽ tạo ra một cái nhìn mới về nguồn lợi ích tốt đẹp này, tạo ra những thế hệ biết trân quý và yêu thương những tài nguyên mà mẹ chúng ta tặng ban cho Trái đất.

Tất cả chúng ta đều là những kiến trúc sư của tương lai, và Cộng đồng Quốc tế, với các quyết định và công việc của mình, đang đầu tư vào tương lai của hành tinh chúng ta. Cần phải phát triển những kế hoạch tài chính cũng như các dự án nước tầm xa. Sự quyết tâm này sẽ giúp vượt qua được cái nhìn xem nước là một loại hàng hóa đơn thuần, được kiểm soát bởi luật thị trường.

Thưa ông Tổng Giám đốc, những người bị thua thiệt trên trái đất thách đố chúng ta phải tìm ra được phương thức điều trị cho việc thiếu nước ở quốc gia của họ; họ cũng thách đố chúng ta, với sự nghèo đói và những giới hạn của họ, phải biết trân quý đúng giá trị đối với nguồn lợi ích tốt đẹp và trọng yếu này cho sự phát triển của tất cả các dân tộc.

Tôi cầu xin Chúa cho các công cuộc và sáng kiến được thực hiện trong Ngày Nước Thế giới này có thể mang lại lợi ích cho những người chịu đau khổ do sự khan hiếm của nguồn lợi ích tốt đẹp này; và như Thánh Phanxico Assisi nói, “nước là vô cùng hữu ích và khiêm nhường và quý giá và tinh tuyền,” có thể phục vụ cho sự sống và lợi ích của chúng ta và cho các thế hệ tương lai.

Vatican, 22 tháng Ba, 2019

FRANCISCO

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/3/2019]

Comments are closed.