Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, Năm 2019

0

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2019
TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Nguồn: tgpsaigon.net

Comments are closed.

phone-icon