Huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng

0

HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG

 

Lời ngỏ
Phần 1
Bài 1: Tông Đồ Đội trưởng với Phong trào TNTT
Bài 2: Luật Đội trưởng
Bài 3: Nội Quy Thiếu Nhi Thánh Thể
Bài 4: Phương Pháp hàng đội
Bài 5: Duy trì và phát triển đội
Bài 6: Sinh hoạt đội
Bài 7: Đời sống đội trong đoàn
Bài 8: Nghệ thuật chỉ huy
Phần 2
Bài 9: Vai trò của Tông Đồ Đội Trưởng
Bài 10: Tổ chức đội và huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng
Bài 11: Hành chánh đội
Bài 12: Họp đội – Họp chi đoàn
Bài 13: Thực hiện hoa thiêng

Xin nhấn vào đây để lấy toàn bộ File Word

Xin nhấn vào đây để lấy File PDF

Nữ tu Maria Bùi Thị Bích Mai  

Comments are closed.