Bốn Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Truyền Giáo

0

Lời nói đầu

Chúa Giêsu trước khi về trời đã giao phó nhiệm vụ truyền giáo cho Giáo Hội:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”(Mc 15, 15-16). Song song với lệnh truyền đó, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” ( Lc 10,2). Từ đó đến nay Giáo Hội luôn ý thức và thực thi sứ mạng đó. Trong dòng lịch sử của Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng đã ra nhiều thông điệp, tông thư, sắc lệnh để chỉ dạy cũng như hướng dẫn thực thi lệnh truyền của Thầy Giêsu Chí Thánh.

Một cách đặc biệt vào Tháng Mười năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề nghị là Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo  nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV ban hành Tông thư Maximum Illud (Sứ vụ cao cả) nói về việc Truyền bá đức tin trên khắp thế giới. (1919 – 2019). Ngài đã gởi một sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 93 cho dân Chúa nhân với chủ đề: “được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới”.

Để chuẩn bị và sống Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo, tháng 10 năm 2019. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra 4 chiều kích để thực hiện, trong đó Đức Giáo Hoàng mời gọi các thành phần dân Chúa hãy kết hợp với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.

Nhằm giúp các gia đình có thể cầu nguyện, ý thức và đào sâu sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng tôi mạo muội biên soạn lại tập tài liệu mà chúng tôi đã biên soạn từ lâu gồm các bài suy niệm được trích dẫn từ các giáo huấn của Giáo Hội về truyền giáo và những lời cầu nguyện để dùng vào giờ kinh tối trong gia đình.

Ban Biên Tập
Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng

Xin nhấn vào đây để lấy toàn bộ file

File chia từng tuần

Comments are closed.