Ý nghĩa của từ Noel là gì?

0

Từ “Noel” nguồn gốc ban đầu là một tiếng tung hô của niềm vui trong suốt tám ngày trước Giáng sinh.

Tại các quốc gia nói tiếng Anh, bài hát Giáng sinh nổi tiếng là “The First Noel” (Giáng sinh đầu tiên). Nó được hát trong nhiều nhà thờ và thường được phát thanh trên radio trong suốt thời gian này trong năm. Từ ngữ này có một lịch sử phong phú và quay ngược thời gian về quá khứ hàng trăm năm.

Trước hết, Từ điển Merriam-Webster giải thích, “Có thể truy nguyên từ tiếng La-tinh natalis, có nghĩa là ‘ngày sinh’ là một danh từ hay ‘thuộc về hoặc liên quan đến sự sinh nở’ là một tính từ. (Tính từ natal tiếng Anh có cùng ý nghĩa và cũng là con đẻ của từ natalis.)”

Như vậy, “Noel” nói đến sự chào đời của Chúa Giê-su, và đó là lý do tại sao lời chào Giáng sinh truyền thống của tiếng Pháp là “Joyeux Noel!”

Đồng thời, từ này cũng được sử dụng theo phụng vụ trong những ngày trước Giáng sinh để chỉ về ngày lễ sắp diễn ra, theo một bài viết đăng năm 1907 trong The American Ecclesiastical Review.

Từ “Noël’’ từ xa xưa là một tiếng tung hô của niềm vui, và được hát tại Angers [Pháp], trong suốt tám ngày trước Giáng sinh, mười lăm lần lúc kết thúc các giờ Kinh sáng, và từ đó nó được sử dụng trong các mùa vui mừng khác. Người ta nói rằng nó là từ biến thể của E-ma-nu-en.

Như vậy, Noel vừa là một lời cầu nguyện vừa là một lời chào trong Mùa Vọng và Giáng sinh. Nó nhắc chúng ta nhớ đến niềm vui Giáng sinh và báo trước lễ mừng sự hạ sinh sắp diễn ra của Đức Giê-su Ki-tô.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/12/2019]

Comments are closed.

phone-icon