Phim Catarina

0

Ban truyền thông vừa hoàn bộ phim THÁNH CATARINA (thuyết minh tiếng Việt). Bộ phim là nỗ lực của Ủy Ban Học vụ trong việc quảng bá cuộc đời và giáo lý của Thánh Catarina – Bổn mạng của Hội Dòng.

Và đây là đường link:

Nhân ngày lễ kính Thánh Bổn mạng Catarina, chúng con xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Catarina ban nhiều ơn lành hồn xác xuống trên Quý vị

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon