Thơ: Mẩu Bút Chì Phi Thường

0

“Con là mẩu bút chì của Chúa, Ngài muốn làm gì thì làm.” (Mẹ Têrêsa Calcutta)

Một thiên sứ tình yêu
Nhỏ bé mà vĩ đại
Đôi tay không ngần ngại
Chạm vào người mọn hèn

Máu yêu từ con tim
Đêm ngày luôn sôi sục
Dốc toàn tâm, toàn lực
Sống trọn vẹn nghĩa yêu

Người nghèo, người khổ đau
Cuộc đời luôn luôn có
Mọi lúc và mọi chỗ
Hiện thân Đức Ki-tô

Là một mẩu bút chì
Chỉ viết về đức ái
Sử dụng chính cục tẩy
Để thể hiện thứ tha

Từ miền Cal-cut-ta
Lan tỏa khắp thế giới
Mọi người đều biết tới
Mẹ Thánh Tê-rê-sa

Phi thường mẩu bút chì
Viết tình yêu Thiên Chúa
Giúp chúng con hiểu rõ
Thế nào là yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Têrêsa Calcutta, 05-09-2020

Comments are closed.