Thơ: Mân Côi Sống Động

0

Tháng Mười biệt kính Mẹ Hiền
Mân Côi sống động kết liên không ngừng
Lâm râm Vui, Sáng, Thương, Mừng
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng đêm ngày
Vị đời đắng, chát, chua, cay
Tứ thời bát tiết nếm hoài, chẳng ngơi
Đôi khi mệt mỏi rã rời
Nhưng nhờ có Mẹ mà đời bình an
Thương, Mừng, Vui, Sáng luân phiên
Hằng ngày, suốt tháng, quanh năm nguyện cầu
Mân Côi từng đóa tin yêu
Kính dâng Đức Mẹ ca dao ngọt niềm
Xin thương giải cứu Việt Nam
Thoát ách quỷ thần, được sống an vui
Xin cho thế giới mọi nơi
Thoát cơn đại dịch, mọi người bớt lo

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Mười – 2020

Comments are closed.