“Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” – SN Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B

0

Suy niệm: Mt 28,16-20

Dấu Thánh Giá là một lời cầu nguyện rất đơn giản, nhưng nó phản ảnh một trong những chân lý phức tạp nhất của niềm tin chúng ta: Thiên Chúa duy nhất chân thật là trong Ba Ngôi Thiên Chúa của các Ngôi Vị.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặc biệt truyền lệnh các môn đệ của Người làm phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là vì Phép Rửa Tội không chỉ nói về việc cam kết chính chúng ta với Chúa Giêsu hoặc tội lỗi của chúng ta được tẩy xóa. Khi chúng được rửa tội, chúng ta được nhận chìm vào trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi người chúng ta trở thành “nghĩa tử của Chúa Cha, chi thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần” (GLHTCG, số 1279).

Chúng ta có thể nhớ phép rửa tội của chúng ta mỗi lần chúng ta làm Dấu Thánh Giá. Nhưng tiếc thay, đó là một lời cầu nguyện quá quen thuộc đến nỗi nó có thể trở thành máy móc và vô ý thức. Bạn đừng để cho điều đó xảy ra nhé!

Nhân danh Chúa Cha: Hãy nhớ rằng Chúa Cha là Đấng yêu thương bạn. Người nhìn thấy bạn không phải như một nô lệ để ra lệnh nhưng như một đứa con để được yêu thương. Người muốn bạn biết rằng mọi thứ làm xa cách bạn khỏi Người đã được miễn thứ/tháo bỏ.

Và Chúa Con: Hãy nhớ rằng Chúa Con là Đấng cứu chuộc bạn. Được Chúa Cha sai đến vì tình yêu, Chúa Giêsu đã hiến dâng hy lễ cuối cùng để bạn có thể tham dự vào gia đình của Người. Người muốn bạn hiểu rằng bạn là một phần thiết yếu trong thân mình của Người, là Giáo Hội.

Và Chúa Thánh Thần: Hãy nhớ rằng Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho bạn. Quà tặng của Chúa Cha và Chúa Con, là Chúa Thánh Thần cư ngụ thực sự trong bạn. Người muốn bạn cảm nghiệm, ngay cả bây giờ, sự khôn ngoan, sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong bạn.

Thật là một lời cầu nguyện nhỏ bé nhưng sâu sắc và đầy sức mạnh! Hôm nay, trong ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, hãy để cho Dấu Thánh Giá nhắc nhớ bạn về mọi điều mà đã lành nhận trong phép rửa tội của bạn. Bạn là một người con của Thiên Chúa. Bạn là một chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Bạn là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

“Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con yêu mến Chúa và muốn được chia sẻ trong sự sống của Chúa bây giờ và mãi mãi!”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/05/30/189231/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương 

Comments are closed.