Thơ: Thiết Tha Cầu Mẹ

0

Lạy Mẹ Fá-ti-ma
Đại dịch cô-rô-na
Khiến chúng con khổ quá
Xin Mẹ giúp vượt qua

Biển đời lắm phong ba
Bước đời phải bôn ba
Nhưng chúng con vẫn nhớ
Tháng Năm, ngày mười ba

Xưa tại Fá-ti-ma
Chính Mẹ đã hiện ra
Khuyên canh tân, lần hạt
Và cầu nguyện thiết tha

Đại dịch cô-rô-na
Vẫn hoành hành gần xa
Cầu xin Mẹ dập tắt
Và nâng đỡ mọi nhà

Lạy Mẹ Fá-ti-ma
Thế gian lắm mưu mô
Ác nhân và ma quỷ
Xin Mẹ thương chở che

TRẦM THIÊN THU
Tháng Năm – 202

Comments are closed.