Đây là ngày cứu rỗi – SN ngày 14.6.2021

0

Suy niệm: 2 Cr 6,1-10

Con người chúng ta có xu hướng trì hoãn, nhưng đó không phải là cách của Thiên Chúa. Ngài đã mặc khải danh của mình Ta Là (Xh 3,14) – không phải “Ta sẽ là” hoặc “tôi có thể là”. Ngài sống với chúng ta trong hiện tại, làm công việc cứu rỗi của Ngài ngay bây giờ, và Ngài mời chúng ta cùng tham gia với Ngài trong công việc đó. Đúng vậy: Thiên Chúa ở ngay đây với bạn hôm nay và hôm nay có một mục đích thánh thiện. Hôm nay, như Phaolô đã viết, là ngày cứu rỗi.

Hôm nay là ngày mà Thiên Chúa đang yêu thương bạn. Cho dù bạn là ai hay bạn đã làm gì, Ngài vẫn yêu bạn vô điều kiện và Ngài sẽ luôn như vậy. Ngài thậm chí đã gửi Thánh Thần của mình đến sống trong bạn để, bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm nay, bạn không phải đối mặt với nó một mình. Cho dù bạn có thể cảm thấy thế nào, bạn không bao giờ bị bỏ rơi hoặc không được yêu thương.

Hôm nay là ngày mà Thiên Chúa muốn tha thứ cho bạn. Ngài háo hức muốn lau sạch lỗi lầm của bạn để bạn có thể bắt đầu lại với Ngài. Ngay cả những lỗi lầm hay xấu hổ đã ăn sâu nhất cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Ngài về bạn; Ngài vẫn nhìn bạn với lòng thương xót và từ bi. Vì vậy, không có lý do gì để bạn xa cách với Ngài.

Hôm nay là ngày mà Thiên Chúa mời gọi bạn đặt Ngài lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn. Giữa tất cả những cam kết và ưu tiên trong ngày của bạn, Ngài mời bạn ngước nhìn Ngài. Bất kể bạn phải làm gì hôm nay, Ngài yêu cầu bạn đặt trái tim của bạn vào việc yêu mến Ngài và làm vui lòng Ngài trên hết.

Hôm nay là ngày mà Thiên Chúa đang mang bạn đến gần hơn với những tín hữu khác trong thân thể của Đức Kitô. Hôm nay, bạn có thể nhớ rằng bạn liên kết với những tín hữu khác đang cầu nguyện cho bạn và với bạn – cho dù bạn có biết họ hay không! Và cùng nhau những lời cầu nguyện của bạn đang thay đổi thế giới – cho dù bạn có thể nhìn thấy nó hay không!

Hôm nay là ngày mà Thiên Chúa đang chỉ ra những người cần tình yêu của Ngài. Khi lòng bạn rung động trước một người lạ trên đường phố hoặc một người thân trong gia đình khó khăn, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn một cách cụ thể để yêu thương người đó. Rồi hãy làm điều đó. Hôm nay.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã hiện diện trong cuộc đời con ngày hôm nay. Con không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thúc đẩy công cuộc cứu rỗi của Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.