Thơ: Chịu thua

0

[Niệm ý Mt 5:38-42 ≈ Lc 6:29-30]

Đòi qua đòi lại là xong
Đền răng, đền mắt – chuyện sòng phẳng thôi
Vậy thì chẳng có lạ đời
Nghĩa là sống chẳng hơn người gì đâu
Cuộc đời vốn dĩ bể dâu
Hơn nhau là biết thương nhau chân tình
Nếu dằn mặt kẻ ghét mình
Thế thì đâu có hy sinh chút nào
Ngày xưa sòng phẳng với nhau
Tát qua, vả lại, cùng đau là huề
Ngày nay Chúa dạy thứ tha
Chịu thua chịu thiệt, cho đi không đòi
Yêu thương thì mới hơn người
Là sống theo lời Thiên Chúa truyền ban
Chịu thua để được hồng ân
Chịu thua là để tự đền tội riêng
Tranh giành là chuyện tầm thường
Phi thường là biết chịu nhường nhịn luôn
Ai hơn cứ để họ hơn
Còn mình hèn mọn, chỉ cần Chúa thôi

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon