Thơ: Học Lời Thầy Dạy

0

Nghìn câu hỏi chạm lòng ta,
Nghĩ suy, hồi niệm, lòng òa vọng vang.
Sống nghèo đâu phải dễ dàng?
Trào lưu hưởng thụ, cao sang thế trần.
Ai nghèo khó để mà thân?
Vì thường nghèo khó, phong trần, truân chuyên.
Nhưng Lời Chúa vẫn nhủ khuyên:
Phúc ai tự nguyện thường xuyên sống nghèo?
Chúa truyền quyết chí vâng theo,
Không màng chức tước, mang đeo bạc tiền.
Giêsu gương mẫu dịu hiền,
Vinh quang trút bỏ, trung kiên một lòng.
Sống đời thanh thoát sạch trong,
Sang giàu không thiết, hài lòng khiêm nhu.
Một đời nối gót Giêsu,
Để nên giống Chúa nhân từ yêu thương.
Quyết theo Chúa trọn con đường,
Thực hành mau mắn miên trường tín trung.
“Phúc thay nghèo khó hết lòng”
Tinh thần, vật chất ước mong rất nghèo.
Dự phần Nước Chúa phúc theo,
Tuy giờ gian khó mai triều thiên vinh.
Phúc này tuyệt thật chớ khinh,
Người nghèo là chính bóng hình Giêsu.

Nt. Maria Sao Thị Như Huyền

Comments are closed.

phone-icon