Thơ: Tâm Tư Thành Tín

0

Con đường đi tới nhà thờ
Bỗng dưng vắng lặng, hoang vu khác thường
Các Ki-tô hữu bâng khuâng
Ưu tư quan ngại, nặng lòng nghĩ suy
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su
Cầu xin thương xót cứu nguy nhân trần
Lạy Trái Tim Mẹ nhân hiền
Cầu xin che chở, giữ gìn chúng con
Khắp nơi thế giới u buồn
Vì cơn đại dịch cách ngăn mọi đường
Xin cho cuộc sống bình thường
Mọi người vui sống, thỏa lòng tín nhân
Xin đừng che khuất chúng con
Tháng ngày khốn quẫn, muộn phiền, Chúa ơi! [*]

TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy, 12-06-2021
[*] Tv 10:1 – “Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt?”

Comments are closed.