Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng của Đức Chúa – SN ngày 1.10.2021

0

Suy niệm: Br 1, 15-22

Đoạn Kinh thánh hôm nay là một phần của lá thư mà tiên tri Ba-rúc, một trong những người bị lưu đày ở Babylon, đã viết cho những người còn lại của dân Israel vẫn còn sống ở Giêrusalem. Trong đó, Ba-rúc yêu cầu cộng đồng Giêrusalem cầu nguyện cho những người lưu đày và sử dụng số tiền ông thu góp được cho những gì họ cần để mua sắm lễ vật cho Thiên Chúa theo luật Môisen. Nhưng đây không chỉ là một thông điệp đơn giản. Đó cũng là sự thừa nhận công khai về tội lỗi và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa (Br 3, 1-8).

Lời cầu nguyện của Ba-rúc đầy sự đau đớn và hối hận. Rõ ràng, không gì có  thể khiến dân Israel đối mặt với sự bất tuân và nổi loạn của họ ngoài nỗi kinh hoàng về sự tàn phá của Giêrusalem và Đền thờ thiêng liêng của họ. Đó là một lời cảnh tỉnh khác thường.

Đôi khi, cần một điều gì đó thật sự khó khăn để đánh thức chúng ta về tội lỗi của mình – hoặc trước bất kỳ tình huống nào mà chúng ta đã “quá dễ dàng để coi thường tiếng nói của Thiên Chúa” (Br 1, 19). Tuy nhiên, điều đó không làm chúng ta ngạc nhiên. Đó là một phần bản chất sa ngã của con người chúng ta là cố chấp đi theo con đường riêng của mình hoặc để hợp lý hóa tội lỗi của chúng ta hoặc đơn giản là phớt lờ nó.

Đó không phải là điều Thiên Chúa muốn cho chúng ta. Ngài khao khát chúng ta ý thức về tội lỗi của mình để chúng ta có thể ăn năn và nhận được lòng thương xót dồi dào của Ngài. Vì vậy, đôi khi Ngài sẽ sử dụng một khó khăn bất ngờ để mở mắt của chúng ta và thôi thúc chúng ta ăn năn.

Không ai thích một cuộc gọi khi đang ngủ; không ai thích đối đầu với tội lỗi của họ. Đối với những người lưu đày, điều đó có thể gây đau đớn và khiến chúng ta đầy hối tiếc. Nhưng cũng giống như điều đã xảy ra với những người lưu đày, nó cũng có thể là sự khởi đầu của sự phục hồi và đổi mới của chính chúng ta.

Cuối cùng Thiên Chúa đã đưa những người lưu đày về quê hương. Chúng ta có thể trở về nhà với Cha của chúng ta ngay lúc này – và mỗi khi chúng ta đi xưng tội. Trong bí tích đó, Ngài sẽ không chỉ tha thứ cho chúng ta; Ngài sẽ ban cho chúng ta ân sủng để “lắng nghe” tiếng nói của Ngài một lần nữa (Br 1, 21).

Lạy Chúa, xin đánh thức con về tội lỗi của con để con được đổi mới và phục hồi.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon