Hướng dẫn của Thánh Gioan Phaolô II cho bậc làm cha

0

Nguồn: aleteia
Nguyễn Tri Khoan chuyển Việt ngữ 

Trong Tông huấn Familiaris Consortio, Thánh Gioan Phaolô II đã cung cấp một hướng dẫn ngắn gọn nhưng mạnh mẽ cho tất cả các người làm cha.

Thánh Gioan Phaolô II tin rằng những người cha là nhân tố vô cùng quan trọng cho sự thành công của gia đình, và ngài đưa ra “bản hướng dẫn” cho những người cha trong Tông huấn Familiaris Consortio.

Làm cha không phải luôn dễ dàng, nhưng với sự trợ giúp của Chúa, mọi điều đều có thể.

1. YÊU THƯƠNG VỢ VÀ CON CÁI

Tình yêu dành cho người vợ là mẹ của các con mình và tình yêu đối với các con là cách tự nhiên để người đàn ông hiểu và thực hiện thiên chức làm cha của mình. Quan trọng hơn nữa, ở những nơi mà điều kiện xã hội và văn hóa thường khuyến khích người cha ít quan tâm đến gia đình hoặc ít tham gia vào việc giáo dục thì phải nỗ lực để khôi phục cho xã hội niềm tin rằng vị trí và bổn phận của người cha trong gia đình và đối với gia đình mang tầm quan trọng duy nhất và không thể thay thế.

2. GIỮ VAI TRÒ TÍCH CỰC TRONG VIỆC GIÁO DỤC CON CÁI

Khi thể hiện và sống tình phụ tử của Thiên Chúa trên trần gian, người đàn ông có trách nhiệm bảo đảm sự phát triển hài hòa và hiệp nhất của tất cả các thành viên trong gia đình: người đó thực hiện nghĩa vụ này bằng cách thực thi trách nhiệm cách quảng đại đối với sự sống được hình thành dưới trái tim của người mẹ, với cam kết đầy trách nhiệm đối với việc giáo dục, một công việc mà người đàn ông chia sẻ với vợ mình.

3. ĐỪNG TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CHA VẮNG MẶT

Kinh nghiệm cho thấy sự vắng mặt của một người cha gây ra sự mất cân bằng về tâm lý và đạo đức và những khó khăn rất lớn trong các mối quan hệ gia đình.

4. HÃY TRỞ THÀNH NGUỒN HIỆP NHẤT CHỨ KHÔNG PHẢI NGUỒN CHIA RẼ

Đừng bao giờ gây sự chia rẽ trong gia đình, nhưng thúc đẩy sự hiệp nhất và ổn định.

5. LÀ MỘT CHỨNG NHÂN KITÔ VỮNG VÀNG

Qua việc làm chứng, người đàn ông thể hiện đời sống người Kitô hữu trưởng thành và điều đó giới thiệu cho con cái đến với kinh nghiệm sống động về Đức Kitô và Giáo hội cách hữu hiệu.

Comments are closed.

phone-icon