God have revealed them to the childlike – The WAU 13.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Wednesday July 13th 2022
Meditation: 

Although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. (Matthew 11:25)

Think about the amazing advancements in technology that have come about in the past century. Computers that once took up entire rooms now fit on your wrist. People once doomed to die from horrible diseases now go on to live for many happy and healthy years. Airplanes and high-speed trains have made the globe much smaller. And yet the same problems that have dogged us for centuries—poverty, war, crime, abuse—are still around. Why can’t all this incredible knowledge help us tackle these issues?

The problem is that technology cannot reveal the most important truth of all: that we are all children of God. Those whom Jesus calls “the wise and the learned”—the ones who rely only on brainpower—can’t quite understand this (Matthew 11:25). They can surmise that there is a God, but only God can reveal himself to us. For that to happen, they have to be “childlike” and ask him to show them.

What does it mean to be childlike? It means acknowledging that we were created to have an ongoing relationship with God as our Father: a relationship of love, trust, and dependence. It means believing that God is committed to us as a father is to his children. It means keeping ourselves open to the promptings that our Father gives us.

Here is one way that you can work on being more childlike. Try to take time every day to slow down and sit quietly with Jesus. It’s easy to fill our days with activities, chores, and obligations and miss out on deepening our relationship with him. Of course, there is much that we have to do each day, but it’s also vital that we not let it consume us.

So spend time just enjoying God’s presence. Sit outside and absorb the sun, and thank your Father for the gift of its warmth. Or close your eyes and imagine yourself taking a leisurely walk with Jesus. Put aside all the “grown-up” thoughts for just a short time, and simply enjoy the Lord. Be like a child, and see what your Father reveals to you.

“Father, thank you for calling me your child! Help me to know you, not just as the Almighty, but as my own Father.”

Thứ Tư tuần XV Thường Niên
ngày 13.7.2022

Suy niệm: Mt 11, 25-27

Vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11,25)

Hãy nghĩ về những tiến bộ đáng kinh ngạc trong công nghệ đã xảy ra trong thế kỷ qua. Máy tính từng chiếm cả căn phòng giờ đã nằm gọn trên tay bạn. Những người đã từng chết vì những căn bệnh khủng khiếp nay tiếp tục sống thêm nhiều năm hạnh phúc và khỏe mạnh. Máy bay và tàu cao tốc đã làm cho địa cầu nhỏ hơn rất nhiều. Và những vấn đề tương tự đã đeo bám chúng ta trong nhiều thế kỷ – đói nghèo, chiến tranh, tội phạm, lạm dụng – vẫn còn xung quanh. Tại sao tất cả những kiến ​​thức đáng kinh ngạc này không thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này?

Vấn đề là công nghệ không thể tiết lộ sự thật quan trọng nhất: rằng tất cả chúng ta đều là con của Thiên Chúa. Những người mà Chúa Giêsu gọi là “người khôn ngoan và học thức” – những người chỉ dựa vào trí óc – hoàn toàn không thể hiểu được điều này (Mt 11,25). Họ có thể phỏng đoán rằng có một vị Thiên Chúa, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể bày tỏ chính mình cho chúng ta. Để điều đó xảy ra, họ phải trở nên “trẻ thơ” và cầu xin Ngài bày tỏ cho họ.

Trẻ thơ nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thừa nhận rằng chúng ta được dựng nên để có một mối tương quan liên tục với Thiên Chúa là Cha của chúng ta: mối tương quan yêu thương, tin cậy và lệ thuộc. Nó có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa tận tụy với chúng ta với tư cách là một người cha đối với con cái của Ngài. Nó có nghĩa là luôn mở lòng đón nhận những lời thúc giục mà Cha chúng ta ban cho chúng ta.

Đây là cách mà bạn có thể làm để trở nên giống trẻ thơ hơn. Cố gắng dành thời gian mỗi ngày để sống chậm lại và ngồi yên lặng với Chúa Giêsu. Thật dễ dàng để lấp đầy những ngày của chúng ta với các hoạt động, công việc và nghĩa vụ và bỏ lỡ việc làm sâu sắc hơn mối tương quan của chúng ta với Ngài. Tất nhiên, có nhiều việc chúng ta phải làm mỗi ngày, nhưng điều quan trọng là chúng ta không để nó tiêu hao chúng ta.

Vì vậy, hãy dành thời gian chỉ để tận hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy ngồi bên ngoài và hấp thụ ánh nắng mặt trời, và cảm ơn Cha của bạn vì món quà ấm áp của nó. Hoặc nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đi dạo nhàn nhã với Chúa Giêsu. Hãy gạt bỏ tất cả những suy nghĩ “trưởng thành” sang một bên chỉ trong một thời gian ngắn, và đơn giản là tận hưởng Chúa. Hãy giống như một đứa trẻ, và xem những gì Cha bạn mặc khải cho bạn.

Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã gọi con là con của Cha! Xin giúp con biết Cha, không chỉ với tư cách là Đấng Toàn Năng, mà còn là Cha của chính con.

Comments are closed.

phone-icon