Đại lễ phong thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam 19.6.1988

0

Nhân dịp mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 2022, xin mời quý độc giả xem lại những thước phim quý giá ghi lại toàn bộ Thánh lễ Phong Thánh 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 19.6.1988. Các ngài là người Việt Nam hoặc bị hành quyết vì đạo Chúa tại Việt Nam. Chúng ta xem lại để hun đúc tình thần can đảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa và cũng để phát huy tinh thần mến Chúa, yêu người của cha ông chúng ta nơi chính bản thân chúng ta là con cháu các ngài.
Nguồn video: Vatican News

Comments are closed.

phone-icon