“Physician, heal yourself” – Suy niệm theo WAU ngày 04.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Around this time every year, messages start appearing that urge us to guard against the flu virus. We are told to take vitamins, get a vaccine, stay rested, and be vigilant about washing our hands. Well, if so much effort has to go into strengthening our physical immune system, imagine how important it is that we strengthen our spiritual immune system! Imagine what would have happened if the people of Nazareth had protected their thoughts and attitudes when Jesus came to visit. They might not have been so skeptical when he taught in their synagogue. They might have been more receptive when he told them that God’s promises for a Messiah were now being fulfilled. They might have been more open to the message embedded in all his miracles. They might have opened their hearts to the new life he had come to bring.

How about you? Are you paying attention to your “spiritual immune system”? Think about how the devil, various worldly philosophies, and even your own fallen nature can try to infect your thinking and your loving. They try to spread doubts about God’s love and power. They try to sap your strength in times of temptation. They fill you with fears about what is to come, or they plague you with guilt about what has already happened.

There are two key ways you can strengthen your spiritual immune system. The first is to hold onto the truths of who God is. Every day in your prayer, proclaim his love. Rejoice in his mercy. Believe in his power to heal and transform. Tell yourself that Jesus is risen from the dead and has conquered all sin. The second way is to stay connected to the Lord throughout your day. A vine receives all the life-sustaining energy it needs as it remains connected to its branch. A fruit continues to grow and flourish as it remains linked to the tree that bore it. Just so, you will find all you need to remain spiritually healthy if you stay connected to Jesus.

Feed your mind with his truths. Feed your heart with his love. No spiritual virus can stand against these two defenses!

“Jesus, you are the promised Messiah. You are all good and all loving. Protect me, Lord, from my enemies.”

Vào khoảng thời gian này hằng năm, các thông báo bắt đầu xuất hiện thúc giục chúng ta đề phòng vi-rút cúm. Chúng ta được yêu cầu uống vitamin, tiêm vắc-xin, nghỉ ngơi và thận trọng trong việc rửa tay. Chà, nếu chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để củng cố hệ thống miễn dịch thể lý, thì hãy tưởng tượng việc chúng ta phải củng cố hệ thống miễn dịch thiêng liêng quan trọng biết bao! Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu người dân Nagiarét bảo vệ tư tưởng và thái độ của họ khi Chúa Giêsu đến thăm. Lẽ ra họ đa nghi như vậy khi Ngài giảng dạy trong hội đường của họ. Họ có thể dễ tiếp thu hơn khi Ngài nói với họ rằng những lời hứa của Thiên Chúa về Đấng Mêsia hiện đang được ứng nghiệm. Họ có thể đã cởi mở hơn với thông điệp ẩn chứa trong tất cả các phép lạ của Ngài. Có thể họ đã mở lòng đón nhận cuộc sống mới mà Ngài đến để mang theo.

Còn bạn thì sao? Bạn có đang chú ý đến “hệ thống miễn dịch tâm linh” của mình không? Hãy nghĩ về cách ma quỷ, các triết lý thế gian khác nhau, và thậm chí cả bản chất sa ngã của chính bạn có thể cố gắng lây nhiễm suy nghĩ và tình yêu của bạn. Chúng cố gieo rắc những nghi ngờ về tình yêu và quyền năng của Chúa. Chúng cố gắng làm suy yếu sức mạnh của bạn trong thời gian bị cám dỗ. Chúng khiến bạn lo sợ về những gì sắp xảy ra, hoặc chúng khiến bạn cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra.

Có hai cách chính để bạn có thể củng cố hệ thống miễn dịch tâm linh của mình. Trước hết là nắm giữ những lẽ thật về Thiên Chúa là ai. Mỗi ngày trong lời cầu nguyện của bạn, hãy tuyên xưng tình yêu của Ngài. Vui mừng trong lòng thương xót của Ngài. Hãy tin vào sức mạnh của Ngài để chữa lành và biến đổi. Hãy nói với chính mình rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và đã chiến thắng mọi tội lỗi. Cách thứ hai là luôn kết hiệp với Chúa trong suốt cả ngày của bạn. Một cây nho nhận được tất cả năng lượng cần thiết để duy trì sự sống khi nó vẫn kết nối với nhánh của nó. Quả tiếp tục phát triển và nở hoa vì nó vẫn gắn liền với cái cây đã sinh ra nó. Chỉ cần như vậy, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần để duy trì sức khỏe tâm linh nếu bạn kết nối với Chúa Giêsu.

Hãy nuôi dưỡng tâm trí của bạn với sự thật của Ngài. Nuôi dưỡng trái tim của bạn với tình yêu của Ngài. Không có loại vi-rút tâm linh nào có thể chống lại hai lớp phòng thủ này!

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Mêsia của lời hứa. Chúa toàn hảo toàn ái. Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù.”

Comments are closed.

phone-icon