Có bao nhiêu người Công giáo trên thế giới?

0

Nguồn: zenit
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 

Tỷ lệ người Công giáo trên thế giới giảm nhẹ (-0,06) so với năm trước đạt 17,67%. Các châu lục có những biến đổi nhỏ.

(ZENIT News – FIDES / Roma, 10.21.2023). – Như mọi năm, nhân dịp Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo, năm nay kỷ niệm 97 năm thành lập vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng Mười năm 2023, Thông tấn xã Fides đưa ra một số con số thống kê được chọn lọc để cho thấy bức tranh toàn cảnh về Giáo hội truyền giáo trên toàn thế giới.

Các bảng sau đây được trích từ ấn bản mới nhất của “Sách Thống kê của Giáo hội” được xuất bản (cập nhật đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2021) liên quan đến các thành viên của Giáo hội, cấu trúc nhà thờ, y tế, phúc lợi và giáo dục. Cuối cùng là báo cáo bức tranh về các giáo khu phụ thuộc vào Bộ Truyền giáo.

Tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2021, dân số thế giới là 7.785.769.000, tăng 118.633.000 đơn vị so với năm trước.

Sự gia tăng dân số đã được ghi nhận ở mọi châu lục, cả trong năm nay, ngoại trừ Châu Âu.

Tổng số và tỷ lệ người Công giáo trên thế giới

Cùng ngày, ngày 31 tháng Mười Hai năm 2021, số người Công giáo trên thế giới đạt 1.375.852.000 người với tổng mức tăng 16.240.000 so với năm trước. Sự gia tăng này được ghi nhận  trên tất cả các châu lục, ngoại trừ Châu Âu (-244.000). Như trước đây, mức tăng được ghi nhận chủ yếu ở Châu Phi (+8.312.000) và ở Châu Mỹ (+6.629.000), tiếp theo là Châu Á (+1.488.000) và Châu Đại Dương (+55.000).

Tỷ lệ người Công giáo trên thế giới giảm nhẹ (-0,06) so với năm trước đạt 17,67%. Các châu lục có những biến đổi nhỏ.

Tổng số giám mục trên thế giới

Tổng số Giám mục trên thế giới giảm 23, xuống còn 5.340 vị. Số giám mục giáo phận giảm (-1) và giám mục dòng (-22). Giám mục giáo phận là 4.155 vị, trong khi Giám mục dòng là 1.185 vị.

Tổng số linh mục Công giáo trên thế giới

Tổng số linh mục trên thế giới giảm xuống còn 407.872 (-2.347). Châu lục ghi nhận mức giảm lớn vẫn là Châu Âu (-3,632) cũng như Châu Mỹ (-963). Mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+1,518), ở Châu Á (+719) và ở Châu Đại Dương (+11). Linh mục triều trên thế giới giảm 911 vị, đạt tổng số 279.610. Linh mục dòng giảm 1.436 vị, xuống tổng số 128.262.

Tổng số phó tế vĩnh viễn trên thế giới

Các phó tế vĩnh viễn trên thế giới tiếp tục gia tăng, năm nay tăng 541, lên 49.176 vị. Mức tăng cao nhất được ghi nhận ở tất cả các châu lục: Châu Phi (+59), Châu Mỹ (+147), Châu Á (+58), Châu Âu (+268) và Châu Đại Dương (+9).

Tổng số nam nữ tu sĩ trên thế giới

Tu sĩ không phải linh mục giảm 795, xuống còn 49.774. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-311), Châu Âu (-599) và Châu Đại Dương (-115). Tăng ở Châu Phi (+205) và ở Châu Á (+25).

Ngay trong năm nay, số nữ tu nói chung cũng giảm 10,588 đơn vị, xuống còn 608,958. Mức tăng vẫn được ghi nhận ở Châu Phi (+2,275) và Châu Á (+366), giảm ở Châu Âu (-7,804), Châu Mỹ (-5,185) và Châu Đại Dương (–240).

Tổng số đại chủng sinh và tiểu chủng sinh trên thế giới

Số Đại chủng sinh, giáo phận và dòng giảm trong năm nay, trên toàn cầu có 1.960 đơn vị, đạt tổng số 109.895. Mức tăng chỉ được ghi nhận ở Châu Phi (+187), giảm ở Châu Mỹ (-744), Châu Á (-514), Châu Âu (-888) và Châu Đại Dương (-1). Tổng số tiểu chủng sinh, giáo phận và dòng năm nay tăng thêm 316 đơn vị lên 95.714. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-372), Châu Á (-1.216), Châu Âu (-144) và Châu Đại Dương (-5) trong khi mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+2.053).

Những con số về giáo dục Công giáo trên thế giới

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo hội Công giáo điều hành 74.368 trường mẫu giáo với 7.565.095 học sinh; 100.939 trường tiểu học với 34.699.835 học sinh; 49.868 trường trung học cơ sở với 19.485.023 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc 2.483.406 học sinh trung học và 3.925.325 sinh viên đại học.

Số lượng các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe Công giáo trên thế giới

Các tổ chức y tế, từ thiện và hỗ trợ trên thế giới do Giáo hội Công giáo quản lý bao gồm: 5.405 bệnh viện, 14.205 trạm y tế, 567 nhà thương phong, 15.276 nhà dưỡng lão, bệnh mãn tính và khuyết tật, 9.703 trại trẻ mồ côi, 10.567 trường mẫu giáo, 10.604 trung tâm tư vấn hôn nhân, 3.287 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 35.529 cơ sở khác.

Tổng số giáo phận dưới quyền của Bộ Truyền giáo

Các Giáo khu trực thuộc Bộ Truyền giáo là 1.121. Hầu hết các giáo khu được ủy thác cho Bộ là ở Châu Phi (523) và Châu Á (481), tiếp theo là Châu Mỹ (71) và Châu Đại Dương (46).

(Agenzia Fides, 22/10/2023)

Comments are closed.

phone-icon