Tràng châu Mân Côi

0

 

 

 

 

Hoàng hôn đã ngả khắp rừng sâu
Gối quỳ tay chắp con nguyện cầu
Hai mươi viên ngọc tay liên kết
Kính dâng lên Mẹ chuỗi tràng châu.

Vui thay khi Mẹ được Sứ thần
Truyền tin Thánh Tử xuống cứu dân
Vội vã lên đường đi thăm viếng
Sứ điệp tình thương xuống cõi trần.

Bê-lem hiu quạnh Chúa ra đời
Gương lành nghèo khó, học con ơi
Mẹ đã dâng Con trong đền thánh
Dạy cho nhân thế đức vâng lời.

Lệnh Chúa Cha nay đã đến kỳ
Giã từ Mẹ, Con bước ra đi
Hiến dâng Con đồng công cứu chuộc
Đớn đau thay ôi phút chia ly.

Những vòng gai nhọn quấn quanh đầu
Tay chân đẫm máu bởi đanh thâu
Vì thương nhân loại nay chịu chết
Mẹ nhìn Con, mắt đẫm lệ sầu!

Mừng Con nay đã sống lại rồi
Ngự toà bên hữu Chúa Ba Ngôi
Xuống cõi trần Cha sai Thần Khí
Không để con cái sống đơn côi.

Mẹ lên trời muôn tiếng reo vang
Cùng đoàn Thiên sứ trổi nhạc vàng
Mừng vui đón Mẹ về thiên quốc
Xác hồn vinh thắng chốn cao sang.

Tràng châu liên kết giữa trời trong
Với những bông hoa tận đáy lòng
Trước ngai bệ ngọc con dâng kính
Mẹ vui đón nhận thỏa ước mong.

Mẹ ơi, con xin hứa từ nay
Mân côi kính Mẹ hằng ngày
Đến khi nao dòng đời tắt nắng
Mẹ dẫn con về hưởng phúc ân…

Sr. Maria Gaby Phạm, OP

Comments are closed.

phone-icon