Chiêm ngắm Cha Thánh Giuse

0

Sr. Teresa Nguyễn Thị Mừng, OP

Tôi quý mến Thánh Giuse cách đặc biệt. Tôi thích đọc mọi kinh về Thánh Giuse. Tôi rất thích âm thầm tâm sự với Ngài, cầu xin trong tĩnh lặng với Ngài. Tôi yêu thích sự thầm lặng của Ngài. Thánh Thérèse d’Avila, Tiến sĩ Giáo Hội cũng đầy lòng quý mến và tin tưởng nơi Thánh Giuse. Thánh nữ xác định: “Tôi đã chọn Thánh Cả Giuse làm Quan thầy và phó dâng mình cùng mọi công việc tôi cho Người. Quả thật, Người đã phù hộ tôi cách lạ lùng và đã ban cho tôi vượt quá điều tôi nguyện xin. Chẳng có điều gì tôi kêu xin mà Người không thương ban. Nếu ai không tin lời tôi thì hãy tin cậy mà cầu xin với Thánh Cả Giuse về các nhu cầu của mình, thì sẽ biết đó là sự thật”. Từ chứng từ này, càng làm tôi tin cậy và mến yêu Cha Thánh hơn. Tôi đã nhận Cha Thánh làm Đấng Bảo trợ và là Cha của tôi. Vì là con, nên tôi đi tìm nét đẹp nơi Cha để chiêm ngắm, tôn vinh, bước theo và nói cho mọi người. Vâng, tôi đã tìm ra vẻ đẹp nơi Cha của tôi.

1. Nghe và nói nơi Cha Thánh Giuse

Nghe và nói là hai cánh cửa truyền thông. Nghe để chúng ta hiểu người khác. Nói để giúp người khác hiểu ta. Nghe và nói thiết lập hệ thống tương quan của xã hội loài người.

– Kỹ năng nghe – Vậy vấn đề được đặt ra, nếu “không nghe” người khác, tất chúng ta không thể hiểu họ. Trong xã hội, “không ai là một hòn đảo” (Thomas Merton). Nên đòi hỏi ta phải tập nghe người khác để hiểu họ và có tương quan tốt với họ. Tương quan là nhu cầu của xã hội con người. Và nguồn gốc của nó phải xuất phát từ mối tương quan của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto XVI xác định: nếu tương quan của ta với Chúa tốt, tất mọi tương quan khác đều tốt; ngược lại, tương quan giữa ta với Thiên Chúa bị gẫy, mọi tương quan khác tất yếu sẽ gãy theo (x. Muối Cho Đời). Như thế, Điều quan trọng ở đây – làm sao ta nghe được tiếng Chúa, để ta hiểu Chúa và đáp lại tiếng Người, và nhờ đó, ta hiểu tha nhân.

– Vậy kỹ năng nghe của Thánh Giuse là gì?

Nếu muốn biết về Thánh Giu-se một cách chính xác, tôi phải vào nguồn Kinh Thánh. Nhưng thật hạn chế thông tin về Ngài, ngoài ra, những thông tin này lại không trọn vẹn. Không trọn vẹn ở đây, là Giuse “không thấy nói” gì hết, chỉ nghe. Vậy Ngài nghe thế nào? Ngài nói ra sao để có tương quan tốt lành nơi gia đình mẫu mực và xóm làng bình yên Na-za-rét.

Trước biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria về việc sinh hạ Đức Giê-su. Dựa theo thánh sử Luca, thì thường được phân tích chỉ từ phía Đức Maria (Lc 1, 28-38), có nghĩa rằng, Giu-se không dính dáng tới biến cố này nơi vị hôn thê của Ngài; còn thánh sử Mat-thêu, nói đến việc thiên sứ truyền tin cho thánh Giuse trong giấc mộng đang lúc Ngài ở trong cơn nghi ngại – “Ngài nghi ngại, khổ đau, trăn trở về việc Đức Maria thụ thai”, Ngài chỉ biết dự định – âm thầm bỏ đi để giữ thanh danh cho Đức Maria. Sứ thần đã đến với Ngài không chỉ nhằm giải thích nguồn gốc của sự kiện Đức Maria có thai bởi phép Chúa Thánh Thần và nhắc Ngài về lời Kinh Thánh “một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một Con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Is 7,14), mà còn mời gọi Giuse tham gia vào việc hoàn tất chương trình của Thiên Chúa, đó là bao bọc sứ mạng của Đấng Messia thuộc dòng tộc vua Đavit, sứ thần xin Ngài đặt tên cho con trẻ là Giê-su, rồi yêu cầu Ngài đưa Maria về nhà. Giuse đã đón nhận và thực hiện mọi điều như sứ thần truyền (Mt 1,18 – 21.24).

Trước sự kiện Con Chúa Giáng Sinh, Ngài chỉ quỳ lặng chiêm ngắm biến cố vĩ đại của lời Hứa cứu độ – Ngài lặng quỳ hiệp hoan cùng các thiên sứ “chúc khen” Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Rồi biến cố tiếp theo, trong giấc mộng, sứ thần báo cho Ngài “đem con trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, vì Herode tìm giết Con trẻ (Mt 2,13-18). Giu-se chỗi dậy thực hiện như sứ thần truyền. Ít lâu sau, sứ thần lại báo mộng cho Ngài đem hai mẹ con từ Ai Cập trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết. Ông tuân theo. Nhưng vì con vua này còn cai trị vùng Giu-de, thuộc miền Nam, nơi thành Belem. Ông sợ hãi, Thiên Chúa lại yêu thương can thiệp khi sai Sứ thần báo mộng cho ông – cứ về. Và Giuse đã đưa Hài nhi Giê-su và Mẹ Người về miền Bắc là Ga-li-lê-a, đến ở một làng tên là Na-za-ret (Mt 2,13-25). Kế đó, sau biến cố cắt bì theo luật Do Thái, Thánh Giu-se và Đức Maria đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Nơi đây, cụ già Si-mê-on được Thánh Thần Chúa thúc đẩy, ông lên Đền thờ. Ông bồng ẵm trẻ Giê-su trên tay và nói với Đức Maria về Hài Nhi Giê-su: cháu bé này sẽ nên cớ cho nhiều người ngã xuống hay đứng lên, cháu còn là dấu hiệu cho nhiều người chống báng. Phần Bà, một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Bà. Thánh Giuse chỉ âm thầm lắng nghe (Lc 2, 21-35). Năm 12 tuổi Đức Giê-su được phép đi dự lễ Vượt Qua tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Rồi Người ở lại, Đức Maria và Thánh Giuse đi tìm. Tìm được rồi, Mẹ Người trách yêu: Sao con để cha và mẹ vất và tìm con. Còn Giu-se chỉ lắng nghe và không nói gì. Rồi Cậu bé Giê-su theo cha mẹ trở về Na-za-ret và hằng vâng phục cha mẹ (Lc 2,41-50).

Vâng, từ đây cho tôi khám phá ra điều quý báu nơi Cha Thánh kính yêu, đó là cách “nghe” của Cha Thánh.

Thánh Giu-se đã chuyên chăm nghe tiếng Chúa. Và bối cảnh nghe của Ngài là Ngài tự chìm sâu trong sự tĩnh lặng. Người sống trong chiều kích thâm sâu của nội tâm thì rất cần bối cảnh tĩnh mạc. Trong thầm lặng, Ngài cởi mở hoàn toàn cho việc nghe và đối thoại với thánh ý Chúa. Ngài luôn sống trong sự đối thoại thân tình với Thiên Chúa, tha thiết yêu mến chân lý, chỉ để tâm tìm hiểu và chiêm ngắm những mầu nhiệm của Thiên Chúa qua những biến cố mà Thiên Chúa tỏ ra cho Ngài, và muốn thực hiện qua Ngài. Khi nội tâm tràn đầy niềm tin yêu, một sự thinh lặng được bao phủ bằng đời cầu nguyện và sự tín thác. Đỉnh cao của sự nghe trong thinh lặng này đã cho Ngài nghe được tiếng Chúa không phải bằng lời, bằng sự hiện diện mà ngay bằng ý Chúa trong các giấc mơ. Quả là, “Phúc cho ai biết lắng nghe và thi hành Ý Chúa”.

– Kỹ năng nói: Mọi biến cố được trưng dẫn trên, Tin Mừng không nói gì về việc Thánh Giuse nói. Các Thánh ký chỉ cho biết, Ngài có hiện diện đó, nhưng không có biến cố nào Ngài nói cả. Nói để giúp người khác hiểu mình và để có những tương quan tốt đẹp. Vậy Thánh Giuse đã nói thế nào?

Chúng ta có thể xem Giuse Cựu Ước là tiên trưng cho Giuse Tân Ước để hiểu về cách nói của các ngài và noi theo. Vâng, Giu-se Cựu Ước nói tiên tri những sự tích trong chiêm bao, nói với vua Pharaon, nói với các anh em. Điều quan trọng ở đây, Ông chỉ nói những điều Thiên Chúa muốn và nói để đem lại sự bình an. Giuse trong Tân Ước, cũng sâu sắc, Ngài đã không nói bằng lời, nhưng Ngài đã nói bằng hành động. Cuộc đối thoại sâu lắng của Ngài với Thiên Chúa, là chính khi Ngài thi hành mọi điều Thiên Chúa truyền cho Ngài. Từ đây, Ngài đã trở nên khôn ngoan. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói trong Tông huấn Redemptoris Custor: Người đã được ký thác mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hằng ngày, Ngài đã được tiếp xúc với “mầu nhiệm được giấu kín từ bao thế hệ” mầu nhiệm ấy, đã cư ngụ dưới mái gia đình của Ngài (số II, V,25).

2. Chúng ta sẽ “nghe” và “nói” thế nào?

Cuộc sống xã hội ngày nay đầy bon chen, lừa lọc, dẫm đạp lên nhau mà sống. Con người luôn phải chạy đua để theo kịp xu hướng phát triển của xã hội, xu hướng phát triển của con người và đặc biệt là xu hướng phát triển của giới trẻ. Một cuộc sống làm tôi thực sự e ngại, vì không lường được thực ảo ra sao. Cuộc sống hôm nay quá băng lạnh, quá mất thăng bằng, vì bên cạnh sự xô bồ, lại có những lớp người luôn khao khát tìm cho mình một không gian yên tĩnh sau mỗi ngày làm việc mỏi mệt để nghỉ ngơi cho tạm quên đi cái ồn ào náo nhiệt đầy giả tạo của cuộc sống bên ngoài. Có những câu nói biểu cảm một thực tại xã hội thật thương tâm: “Càng đông người, càng vô cảm”. Tôi đến khám bịnh ở một phòng khám. Khách chờ khoảng 20 người, nhưng phòng chờ ấy im phăng phắc. Không thấy họ có một trao đổi, chuyện vãn với nhau như tôi từng thấy trước đây. Họ ở bên nhau nhưng rất xa nhau, vì ngôn ngữ không lời đã khiến cả phòng chờ nên lạnh lẽo. Mỗi người đều chuyện vãn bằng ngôn ngữ không lời với cái máy vô hồn trên tay. Quả thật, họ đông nhưng họ quá vô cảm. Đó là tình trạng đáng lo ngại cho thế giới con người, đang dần mất đi tính người.

IQ càng cao, càng ít cảm xúc. Trước một xã hội đang phát triển vượt bực, bên cạnh tình hình hiện nay trong xã hội con người, lời phát biểu này cũng cần chúng ta suy nghĩ. Xã hội hôm nay đã và đang đi vào một thế giới của sự băng lạnh, xa cách nhau. Tôi được biết trên báo điện tử khoảng ngày 07/3/2019, tại Nam Định – báo thông tin về hai người đồng nghiệp làm nghề bói, họ bất đồng vì ảnh hưởng lợi nhuận của nhau, rồi đang đêm, một người tìm đến nhà người kia giết một lúc hai vợ chồng và người con dâu, người con trai bị đâm khá trọng thương, nhưng anh chạy được. Hiện đang cấp cứu. Ngày 11/3/2019, tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh – một người con trai khoảng 11 tuổi một lúc đâm chết bố mẹ và bà nội. Phần cậu bé vẫn vô cảm.

Thiên Chúa tạo dựng con người có lý trí, ý chí và tự do để con người bày tỏ khả năng suy tư ấy trong tương quan nhờ nghe và nói để truyền thông. Thiên Chúa ban đặc ân đó để con người truyền thông trong tương quan hầu giúp nhau thăng hoa, tạo hạnh phúc cho nhau. Nhưng con người đang dần đánh mất đi đặc ân này. Nó đang đi ngược với trật tự của Thiên Chúa. Nó không cần nghe ai, cũng không cần nói với ai, không cần hiểu ai để mà phải tương quan. Xã hội hôm nay đang dần mất đi bản tính người.

Nếu cứ thế, thế giới chúng ta sẽ ra sao? Như trong Thánh Kinh, nó sẽ đi tới chỗ bị hủy diệt chăng?

Là một tu sĩ, môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô, ơn gọi của chúng ta là thánh hóa bản thân và thánh hóa một thế giới đang quay lưng lại với Thiên Chúa, chúng ta sẽ dùng khả năng nghe và nói thế nào cho đúng kỹ năng mà Thiên Chúa đã mạc khải, để chúng ta thực hiện được sự truyền thông “tình yêu Thiên Chúa” cho mọi người hầu nhân loại được tràn ngập hơi ấm của niềm vui, sự hạnh phúc và bình an của Thiên Chúa?

***

Lạy Cha Thánh Giu-se kính yêu! dẫu cho nhân loại chúng con đang dần đi vào sự băng lạnh của hủy diệt, nhưng căn cội của chúng con được khởi đi từ Thiên Chúa, Đấng được định nghĩa là tình yêu (1Ga 4,8), nên ơn gọi bẩm sinh và nền tảng của chúng con là tình yêu (x. GLHTCG 1604), vì thế, tận đáy lòng con người chúng con hôm nay vẫn khát khao tình yêu, đói khát yêu thương. Giữa thế giới đang tha hoá này, chúng con phải là người truyền thông và chuyển tải “Lửa Yêu Thương” từ trái tim Chúa tới mọi anh em qua hai phương tiện “nghe” và “nói”; đặc biệt xây dựng vai trò “nghe” và “nói” trong cộng đoàn tu trì của chúng con để chị em con trao chia cho nhau tình yêu đích thực. Xin dạy chúng con biết nỗ lực luyện tập để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong những chiều kích mà Cha đang sở hữu. Amen.

Comments are closed.

phone-icon