Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin – SN theo WAU ngày 03.07.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“God can’t steer a parked car.” You won’t find this proverb in the Bible, but it’s a good saying to consider on this feast day of St. Thomas the Apostle.

Even though Thomas had been walking with Jesus for some time and had witnessed him performing countless miracles, the trauma of Jesus’ passion and death was just too much to process. As a result, he remained “parked” in a state of unbelief when the other apostles told him, “We have seen the Lord” (John 20:25). And because unbelief inspires no one and goes nowhere, Thomas spent a whole week at odds with the others, trapped under a shroud of hopelessness.

But then came the next Sunday: Jesus appeared again, this time with Thomas present. Treating this doubting disciple with great mercy, he invited Thomas to touch and see for himself that he truly had risen from the dead. Jesus entered into Thomas’ gloom and issued one command that broke through all his inertia: “Believe!” (John 20:27). At that moment, a fresh new horizon opened up, and Thomas couldn’t help but exclaim in awe and recognition, “My Lord and my God!” (20:28).

That encounter with Jesus spurred Thomas to action. He went from being stationary to being a man in motion—so much so that he brought the gospel all the way to southern India, where he is still venerated today. Imagine that! From doubt and despair, Thomas traveled farther than any other apostle.

This Jesus whom Thomas met that day is the same Jesus who comes to you today. He comes to speak words of hope and encouragement. He comes to send you into the world ready to share his love and presence. He comes to urge you, “Believe!” So still your heart and listen for his voice. Trust that he has all the grace you need to shift out of “park”!

“Jesus, you are my Lord and my God! I trust you to direct my path.”

“ Thiên Chúa không thể lái một chiếc ô tô đang đậu.” Bạn sẽ không tìm thấy câu tục ngữ này trong Kinh Thánh, nhưng đó là một câu nói hay để suy gẫm trong ngày lễ kính Thánh Tông đồ Tôma.

Mặc dù Tôma đã đồng hành với Chúa Giêsu một thời gian và đã chứng kiến Ngài thực hiện vô số phép lạ, nhưng nỗi đau thương về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu vẫn quá lớn để có thể xử lý được. Kết quả là ông vẫn “đứng” trong tình trạng không tin khi các tông đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25). Và bởi vì sự hoài nghi không truyền cảm hứng cho ai và chẳng đi đến đâu, Tôma đã phải trải qua cả tuần bất hòa với những người khác, bị mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng.

Nhưng rồi đến Chúa nhật tuần sau: Chúa Giêsu lại hiện ra, lần này có sự hiện diện của Tôma. Đối xử với người môn đệ đang nghi ngờ này một cách hết sức thương xót, Ngài đã mời Tôma chạm vào và tận mắt chứng kiến rằng Ngài thực sự đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giêsu bước vào tâm trạng u ám của Tôma và đưa ra một mệnh lệnh phá vỡ mọi sự trì trệ của ông: “Hãy tin!” (Ga 20,27). Vào lúc đó, một chân trời mới mẻ đã mở ra, và Tôma không thể không kêu lên trong sự kính sợ và nhận biết: “Lạy Chúa và Thiên Chúa của con!” (20,28).

Cuộc gặp gỡ đó với Chúa Giêsu đã thúc đẩy Tôma hành động. Ông từ chỗ đứng yên trở thành người chuyển động – đến nỗi ông đã mang Phúc Âm đến tận miền nam Ấn Độ, nơi mà ngày nay ông vẫn được tôn kính. Tưởng tượng rằng! Từ sự nghi ngờ và tuyệt vọng, Tôma đã đi xa hơn bất kỳ tông đồ nào khác.

Chúa Giêsu mà Tôma đã gặp hôm đó cũng chính là Chúa Giêsu đến với các bạn hôm nay. Ngài đến để nói những lời hy vọng và khích lệ. Ngài đến để gửi bạn vào thế giới sẵn sàng chia sẻ tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Ngài đến để thúc giục bạn: “Hãy tin!” Vì vậy, hãy tĩnh tâm và lắng nghe giọng nói của Ngài. Hãy tin tưởng rằng Ngài có tất cả ơn sủng mà bạn cần để thoát khỏi sự “đứng yên”!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa và là Thiên Chúa của con! Con tin tưởng Chúa sẽ chỉ dẫn con đường của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon