Hội nghị quốc tế nhân dịp kỷ niệm 550 năm Catarina Siena được phong Hiển Thánh

0

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 550 NĂM CATARINA SIENA ĐƯỢC PHONG HIỂN THÁNH

Từ ngày 27-29/10/2011, tại Roma và Siena diễn ra một Hội nghị quốc tế về thánh Catarina Siena với chủ đề: VIRGO DIGNA COELO (Trinh Nữ xứng đáng Nước Trời) Catarina và di sản của Người. Sự kiện này đánh dấu 550 năm ĐGH Piô II Piccolomini phong thánh cho Cararina, vào ngày 29/6/1461, 80 năm sau khi thánh nữ qua đời. Hội nghị được Ủy ban Giáo hoàng Khoa học Lịch sử (PCSS) tài trợ với sự cộng tác của Tòa báo Memorie Domenicane, Tỉnh dòng Đa Minh Rôma (Thánh Catarina Siena), Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Catarina và Tổng giáo phận Siena.

CHƯƠNG TRÌNH

 Thứ Năm 17/10/2011

Roma, S. Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 42)

9g00:     Khai mạc – Lời chào của các nhà chức trách

– Cha Bernard Ardura, O. Praem., Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử
– Đức Cha Angelo Cardinal Amato, S.D.B., Tổng trưởng Bộ Phong thánh
– Cha Daniele Cara, O.P., Bề trên Giám tỉnh, tỉnh Dòng thánh Catarina Siena tại Rôma
– Ông Gianni Alemanno, Thị trưởng Rôma
– Giáo sư Diega Giunta, Chủ tịch của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Catarina

Phiên thứ I

SỰ THÁNH THIỆN, THẦN BÍ VÀ NGÔN SỨ

Gabriella Zarri, Đại học Florence

Diễn văn khai mạc

Agostino Paravicini Bagliani, Chủ tịch của Hiệp Hội quốc tế cho việc nghiên cứu Latin thời Trung cổ – PCSS

Catarina và Giáo hoàng

Sofia Boesch, Đại học Rôma Tre  – CESA (Trung tâm Âu Châu nghiên cứu hạnh các thánh)

Catarina Siena trong sử ký

11g30

Francesco Santi, Đại học Cassino – FEF (Tổ chức Ezio Franceschini, Florence)

Catarina và việc canh tân thần học

Alessandra Bartolomei Romagnoli, Đại học Giáo hoàng Grêgôriô

Thảo luận về các dấu thánh của Catarina

Elena Brizio, The Medici Archive Project, Florence

Luật Lệ và phụ nữ: Catarina và xã hội Italia thế kỷ XIV

Phiên thứ II

TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH

15g00

Giulia Barone, Đại học Sapienza Rôma

Các khuôn mẫu về sự thánh thiện của nữ giới trong tiến trình phong thánh giữa thế kỷ XIV và XV

Silvia Nocentini, Tổ chức Ezio Franceschini, Florence

Tác phẩm Legenda maior của cha Raimondo Capua: một di sản được sẻ chia

Fernanda Sorelli, Đại học Padova

Cha Tommaso Caffarini và Il Processo Castellano

 16g30

Luciano Cinelli O.P., Giám đốc Tòa báo Memorie Domenicane

Il Processo Castellano: Catarina trong tấm gương của Anh em Giảng thuyết

Concetta Bianca, Đại học Florence

Đức Piô II và Kinh thần vụ của thánh Catarina

 

Thứ Sáu 28/10/2011

Roma, S. Maria sopra Minerva

Phiên Thứ III

CATARINA TRONG MÙA TUÂN THỦ

 9g00

Paolo Nardi, Đai học Siena – PCSS

Caterina và Siena

Carlo Delcorno, Alma Mater Studiorum – Đại học Bologna

Ký ức Catarina trong các bài giảng của Dòng Anh Em Giảng Thuyết

Pierantonio Piatti, Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học  Lịch sử

Tommaso da Siena và phong trào nữ tu Đa Minh thế kỷ XV

11g30

Isabella Gagliardi, Đại học Florence

Caterina và việc tuân giữ luật Dòng Đa Minh: việc canh tân Dòng nhì

Mario Sensi, Đại học Giáo hoàng Laterano  – PCSS

Từ Nhóm Áo Choàng đến Dòng Ba Đa Minh: Luật Munio de Zamora

Phiên thứ IV

TƯỞNG NHỚ VỀ CATARINA TRONG THỜI HIỆN ĐẠI VÀ ĐƯƠNG THỜI

15g00

Gianni Festa O.P., Phân khoa thần học Emilia Romagna, Bologna

Khuôn mẫu Catarina trong các tích truyện hạnh các thánh của phụ nữ Đa Minh

Fausto Arici O.P., Phân khoa thần học Emilia Romagna, Bologna

Ambrogio Catarino, thần học gia và người viết hạnh các thánh

Alessio Assonitis, Tạp chí Memorie Domenicane, Florence

Di sản Catarina trong phong trào Savonaroliano. Trường hợp của thánh Silvestro Quirinale

16g30

Sabrina Stroppa, Đại học Genève

Catarina trong phong trào thần bí những thế kỷ XVI và XVII

Anna Scattigno, Đại học Florence

Catarina và truyền thống văn chương về việc trao đổi thư từ của phụ nữ

 

Thứ Bảy 29/10/2011

Siena, Văn khố Quốc gia (via Banchi di Sotto, 52)

11g00

Khai mạc Triển lãm tài liệu “Catarina Siena và Tiến trình phong thánh của Ngài”

 Lời chào của các nhà chức trách

–  Thị trưởng thành phố Siena
 
–  Đức Cha Antonio Buoncristiani, Tổng Giám mục giáo phận Siena
 
–  Cha Bernard Ardura, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử
 
–  Giáo sư Paolo Nardi, Bề trên Tổng quyền của Hiệp hội Quốc tế Catarina.

Thảo luận bàn tròn

Nhóm linh hoạt gồm:

– Nữ giáo sư Carla Zarrilli, Giám đốc Văn khố Quốc gia tại Siena
 
– Cha Luciano Cinelli O.P., Giám đốc tạp chí Memorie Domenicane
 
– Giáo sư Giovanni Minnucci, Đại học Siena
 
– Giáo sư Franco Cardini, Đại học Florence.

Siena, Phòng hội Tu viện thánh Đa Minh

Phiên thứ V

CATERINA TRONG NGHỆ THUẬT

 15g30

Antonio Paolucci, Giám đốc của Viện bảo tàng Vaticanô

Giới thiệu và kiểm định

Diega Giunta, Chủ tịch Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Catarina  – Roma

Sự mô tả bằng hình tượng Catarina (Catherinian Iconography): các loại hình, người đặt hàng và những khu vực phổ biến  

Michele Bacci, Đại học Siena

Hình ảnh Catarina trong việc mô tả bằng hình tượng thời Trung cổ

Raffaele Argenziano, Đại học Siena

Di sản hình ảnh Catarina trong việc mô tả bằng hình tượng của một nhà thần bí thế kỷ XVI

Martine Boiteux, EHESS, Paris-Rome

Hình ảnh Catarina trong việc mô tả bằng hình tượng thời hiện đại

Vitaliano Tiberia, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn chương của những Nghệ sĩ bậc thầy tại Pantheon

Vương cung thánh đường Santa Maria sopra Minerva và ngôi mộ của thánh Catarina

Anna Benvenuti, Đại học Florence

Kết luận

Sr. Maria Đinh Thị Sáng, OP

Theo nguồn http://www.caterinati.org/conferenze_concorsi.htm

http://www.centrostudicateriniani.it/5/5.html

Comments are closed.