Hiến lễ đầu tiên

0

Lạy Chúa, con vẫn xác tín rằng:
“Không phải con đã chọn Ngài,
chính Ngài đã chọn con” (Ga 15,16).
Nhưng trong sự tự do Chúa ban, con xin thưa:
“Không phải chỉ có Chúa chọn con,
mà chính con đã chọn Chúa.”
Ước chi hiến lễ đầu tiên con dâng,
Là một lần thay cho tất cả.
Cho dù, Chúa biết con yếu đuối,

mỏng manh, dù tương lai mờ mit, chông gai,
nhiều sóng gió, và tiêu chuẩn làm môn đệ là
“Từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9,23)
Con biết, con đã liều chọn theo Chúa,
Xin cho con biết “lì” và chấp nhận “lỗ”,
Nhưng cuối cùng con và Chúa sẽ “lợi”
vì chính Chúa đã “liều” và Chúa sẽ rất yêu
những ai dám liều vì yêu như Chúa (x.Ga 12,25- 26)

Sr. Maria Thu Liễu

 

Comments are closed.