Triều đại 87: Đức Giáo hoàng Sisinniô

0

Đức Giáo hoàng Sisinniô là người gốc Syria, giáo triều của ngài diễn ra rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 20 ngày. Được bầu làm Giáo hoàng ngày 15-1-708, ngài đau ốm rất nhiều và mắc bệnh phong khớp, nên chỉ có thời giờ khai mạc cuộc quyên góp tiền bạc để sửa chữa dãy tường thành bị đổ nát, hầu đối phó với những đợt tấn công của quân Lombards mà Rôma coi như sự đe dọa trường kỳ. Văn kiện Giáo hoàng duy nhất của ngài là bổ nhiệm Giám mục cho giáo phận thuộc đảo Corse.

Ngài qua đời ngày 4-2-708, và được an táng trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô ở Rôma. 

Comments are closed.

phone-icon