Triều đại 93: Thánh Giáo hoàng Phaolô I

0

Đức Giáo hoàng Phaolô I sinh tại Rôma khoảng năm 700, kế vị anh mình là Stêphanô II, và được tuyển chọn làm Giáo hoàng ngày 29-5-757. Để giữ mối tương giao tốt với hoàng đế Pépin của Pháp, ngài tỏ ra vẫn cần tới sức mạnh quân sự của vị hoàng đế này, bởi vì Didier, người kế vị Aistolf, vẫn chưa hoàn lại những phần đất thuộc lãnh địa Giáo hoàng đã bị xâm chiếm. Do đó, ngay khi đắc cử, ngài đã thông báo ngay cho Pépin như xưa đã thực hiện với hoàng đế Đông Phương.

Ngài quyết tâm tái lập mối tương giao với Giáo hội Hy Lạp và hướng đến hòa giải những bất đồng. Trái lại, hoàng đế Constantin V của Đông Phương vì muốn truất phế Giáo hoàng, nên đề nghị ký một thỏa ước với Pépin, có mục đích yêu cầu Pépin đón nhận và phổ biến bên Tây Phương những quyết định của Công Đồng mới nhóm họp tại Constantinôpôli và lên án việc tôn kính ảnh tượng. Pépin không quan tâm tới đề nghị này, ông còn bày tỏ sự tuân phục tuyệt đối vào Đức Giáo hoàng, khi ông chấp nhận việc tôn kính ảnh tượng trong một Công đồng khác.

Thật ra, hoàng đế Constantin chỉ muốn tạo ra những bất đồng giữa vua nước Pháp và Đức Giáo hoàng , để nhờ đó ông có thể lấy lại những phần đất trên nước Ý mà xưa kia thuộc chủ quyền Constantinôpôli. Riêng về những vấn đề khó khăn với Didier phần nào đã được dàn xếp ổn thỏa, vì đôi bên đã trả lại cho nhau những phần đất đã bị xâm chiếm. Đức Giáo hoàng Phaolô I qua đời ngày 28-6-767.

Comments are closed.

phone-icon