Bài Diễn văn của ĐTC Phanxicô cho Hiệp hội “Simon Wiesenthal Center”

0

Các bạn thân mến,

Tôi vui mừng đón tiếp quý vị trong phái đoàn của hiệp hội Wiesenthal Center , tổ chức quốc tế của người Do Thái, có mục đích bênh vực nhân quyền. Tôi biết rằng cuộc gặp gỡ này đã được ấn định trước do Vị Tiền nhiệm đáng trân trọng của tôi, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, mà vị quý vị đã xin có được gặp gỡ và luôn có tư tưởng thân tình và lời cầu nguyện của chúng tôi.

Những cuộc gặp gỡ này là những dấu hiệu biểu lộ sự kính trọng và lòng quý mến bày tỏ ra với các Giám mục Roma, vì thế tôi xin chân thành cám ơn về điều này và còn có sự lưu ý của Đức Giáo hoàng về công việc mà quý vị đang thực hiện: là chiến đấu chống lại mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, thái độ bất khoan dung và thái độ bài Do Thái, trong khi giữ mãi biến cố Shoah và cổ võ việc hiểu biết lẫn nhau qua giáo dục và dấn thân về mặt xã hội.

Tôi đã có dịp xác quyết nhiều lần, trong những tuần gần đây, việc lên án từ phía Giáo hội về mọi hình thức chống Do Thái. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh là làm thế nào để vấn đề bất khoan dung cần được đương đầu với trong cái toàn thể của vấn đề: ở đâu có bất cứ thiểu số nào bị bách hại và việc bị loại ra ngoài xã hội, vì lý do các xác tín của họ trong phạm vi tôn giáo hoặc về sắc tộc, ích lợi của tất cả xã hội bị đặt trong sự nguy hiểm và tất cả mọi người chúng ta phải cảm thấy rằng mình bị lôi cuốn vào trong đó. Tôi nghĩ với những đau đớn, đặc biệt tới các nỗi khổ đau, khi bị loại bỏ ra và vì các cuộc bách hại đúng nghĩa, mà một số không nhỏ các Kitô hữu đang phải hứng chịu trong một số các nước khác nhau trên thế giới. Chúng ta hãy hiệp nhất sức mạnh của chúng ta để cổ võ một nền văn hóa của gặp gỡ, của sự kính trọng, của sự hiểu biết nhau và của sự tha thứ lẫn cho nhau. Để xây dựng một nền văn hóa như thế, tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt về tầm quan trọng của việc huấn luyện: Một việc huấn luyện không chỉ nhắm vào việc truyền đạt các kiến thức, nhưng phải bằng một chứng từ sống, đòi hỏi phải có trước, việc đặt mình trong sự hiệp thông của cuộc sống hiệp thông của một hình thức “giao ước” với các thế hệ trẻ, luôn biết mở ra trước sự thật. Quả thế, với các thế hệ này chúng ta phải biết truyền đạt không phải là các kiến thức hiểu biết vể lịch sử của cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công Giáo, hiểu biết về các khó khăn phải vượt qua và về các tiến bộ thực hiện được trong những thập niên gần đây: nhất là chúng ta phải làm sao để có thể truyền đạt sự mê say gặp gỡ và hiểu biết người khác, trong khi cổ võ để việc xả thân một cách tích cực và có trách nhiệm các người trẻ của chúng ta. Trong điểm này, việc dấn thân được chia sẻ, để phục vụ xã hội và phục vụ những người yếu đuối hơn, mang một tầm mức quan trọng thật lớn lao. Tôi khích lệ các bạn hãy tiếp tục truyền đạt cho các người trẻ giá trị của sức mạnh chung để từ khước những bức tường và biết xây dựng những cây cầu nối kết các nền văn hóa của chúng ta và các truyền thống tôn giáo của chúng ta. Chúng ta hãy tiến bước với sự tin tưởng, can đảm và hy vọng. Shalom! [Bình an!].

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 24-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 24-10-2013).

Comments are closed.