Suy niệm với Mẹ – Ngày 11.02

0

Thứ Ba 11/02/2014

Mc 7,1-13

“Sao môn đệ ông vi phạm
truyền thống của tiền nhân
” (Mc 7,5)

Như Mẹ: Vì lòng ganh tị, những người Pharisêu cùng các kinh sư luôn tìm cách lên án Chúa. Những người này tự coi mình là đạo đức thánh thiện, nên họ cảm thấy không cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã lên án lối sống giả tạo ấy và cũng cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về cách sống đạo của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lên án và chỉ trích người khác thì dễ hơn là nâng đỡ và yêu thương. Bởi trong chúng con, cái tôi cùng sự ích kỉ lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng hơn là giáo huấn yêu thương của Chúa, xin cho chúng con biết bỏ đi tính tự mãn mà sống khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.