Suy niệm với Mẹ, ngày 27.5

0

 Thứ Ba 27/05/2014 

Thánh Augustinô Catuariô

Ga 16,5-11

“Nếu Thầy không đi
thì Đấng phù trợ sẽ không đến với các con” (Ga 16,7)

Như Mẹ: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã không còn trực tiếp dạy dỗ, dẫn dắt các môn đệ của mình nữa. Người trở về và sai Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần, ngự xuống. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được nảy nở và ngày càng lan rộng qua Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã thương gửi Thánh Thần đến để soi sáng và chỉ bảo cho chúng con phải làm gì, để tiếp tục sứ mạng tông đồ và hoàn thành ơn gọi làm sứ giả loan báo Ơn Cứu Độ mà Chúa Kitô đã trao phó cho mỗi người chúng con khi chịu phép Rửa Tội.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ luôn đặt đời sống của mình trong sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.