Suy niệm với Mẹ – ngày 07.6

0

 Thứ Bảy 07.06.2014

Ga 21,20-25

“Lời chứng của người này là xác thực” (Ga 21,24).

Như Mẹ: Chúng ta có được đức tin như ngày hôm nay là nhờ có những tông đồ. Họ là những người đã tin vào Chúa. Họ say mê làm chứng cho Chúa. Họ tin như thế nào thì họ giảng dạy như thế. Họ giảng dạy như thế nào thì họ sống như thế. Họ đã chứng minh đức tin của mình vào Chúa bằng lời rao giảng, bằng đời sống và cả mạng sống của mình. Vì thế, lời chứng của họ thật là xác thực.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Theo lời mời gọi của Chúa, chúng con cũng hăng hái lên đường để loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin giúp chúng con luôn rao giảng những gì chúng con nghe, sống những gì chúng con rao giảng, để danh Chúa được tất cả mọi người nhận biết và tôn thờ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên bước đường làm chứng nhân cho Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon