Suy niệm với Mẹ – ngày 13.6

0

Thứ Sáu, ngày 13.06.2014

Thánh Antôn Pađôva

Mt 5,27-32

“Ai nhìn người phụ nữ mà ao ước phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng” (Mt 5,28).

Như Mẹ: Thế giới ngày nay đang phải đối diện với nạn suy đồi đạo đức. Một trong những vấn nạn khiến nhiều người quan tâm, đó là sự mất ý thức về tội. Con người tự cho mình có quyền làm mọi chuyện, mà không xét đến quyền phán quyết của Chúa. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải gìn giữ nếp sống không chỉ trong hành động mà còn ngay cả trong tư tưởng nữa. Tư tưởng lành mạnh thì hành động mới trong sáng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tội lỗi ngày càng gia tăng. Chúng con đều là những người hay phạm tội, nhưng Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng con trở về, xin Chúa thương xót tất cả chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết ý thức giữ gìn sự trong sạch của tâm hồn để được chiêm ngắm Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon