Suy niệm với Mẹ – ngày 15.6

0

Chúa Nhật Tuần XI TN – Năm A ngày 15.06.2014

LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 3,16-18

“Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đây là quà tặng tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa tặng ban một cách nhưng không cho con người. Chúa yêu con người bằng một tình yêu vô biên, không điều kiện.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn muốn chúng con sống yêu thương như Chúa, và xây dựng tương quan với anh chị em mình theo mẫu gương hiệp nhất của Ba Ngôi. Xin dạy chúng con biết mở lòng và dang rộng cánh tay nâng đỡ nhau, để mỗi người có khả năng hoàn tất ơn gọi của mình trong hành trình dương thế này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa gieo vào lòng chúng con tình yêu, một tình yêu đủ mạnh để chúng con biết xây dựng mối dây hiệp nhất yêu thương cho thế giới chia rẽ và thù hận này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon