Suy niệm với Mẹ – ngày 20.6

0

Thứ Sáu, ngày 20.06.2014 

Mt 6,19-23

“Hãy tích trữ cho mình
những kho tàng trên trời” (Mt 6,20)

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta phải biết chọn lựa giữa những giá trị vĩnh cửu và những cái nhất thời chóng qua. Mọi sự ở thế gian sẽ mau qua chóng hư, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới tồn tại mãi mãi. Chiếm được tình yêu của Thiên Chúa là đang tích trữ một kho tàng không bao giờ hư hoại. Ai có được tình yêu của Ngài, là có được gia nghiệp đời đời. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban thêm ơn khôn ngoan và lòng yêu mến Chúa, để chúng con dám từ bỏ tất cả những vinh quang chóng qua của thế gian, mà luôn hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã được hưởng vinh quang trong Nước Trời, xin Mẹ giúp chúng con biết chăm lo tìm kiếm kho tàng trên trời bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon