Suy niệm với Mẹ – ngày 24.6

0

Thứ Ba, ngày 24.06.2014

SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1,57-60.80

“Có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em” (Lc 1,66)

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả được nhắc đến trong Kinh Thánh như là vị ngôn sứ giao thời của Cựu Ước và Tân Ước. Ông được Đức Giêsu khẳng định là vị ngôn sứ cao cả nhất, chính ông là người đã đi trước dọn đường tâm hồn mọi người đón chờ Đấng Cứu Độ bằng phép rửa, bằng những lời rao giảng và bằng chính mạng sống của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin phù hộ chúng con để chúng con cũng biết theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả: tận tụy cho việc loan báo Tin Mừng bằng lời nói, bằng gương sống với một đức tin mạnh mẽ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con ơn khôn ngoan và lòng nhiệt tình dấn thân cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa theo bậc sống của mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon