Suy niệm với Mẹ, ngày 7.7

0

Thứ Hai, ngày 07.07.2014

Mt 9,18-26

“Cứ yên tâm,
lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy tình yêu cứu độ của Chúa qua việc chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Nhưng để nhận được ơn cứu độ thực sự của Chúa, chúng ta phải có lòng tin, phải phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong sự quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Lòng tin là nền tảng mà tất cả các môn đệ của Chúa và con cái của Ngài cần phải có. Khi có lòng tin, chúng con sẽ vượt qua được mọi cám dỗ và thử thách. Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin này. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu quý ân ban này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cầu bầu cùng Chúa chữa lành căn bệnh yếu lòng tin của chúng con, và xin cho chúng con luôn noi gương Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon