Diễn từ của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Khai mạc Thượng Hội Đồng về gia đình

0

Hôm nay, cả tiên tri Isaia lẫn Tin Mừng đều mượn hình ảnh vườn nho của Chúa. Vườn nho của Chúa là “giấc mơ” của Ngài, là kế hoạch mà Ngài nuôi dưỡng với tất cả tình yêu, giống như một người nông dân chăm sóc cho vườn nho mình. Cây nho là cây cần chăm sóc nhiều nhất!

“Giấc mơ” của Thiên Chúa là dân của Ngài. Ngài trồng và dưỡng nuôi dân Ngài với một tình yêu kiên nhẫn và trung tín, để dân ấy có thể trở thành một dân tộc thánh thiện, một dân tộc mang lại những hoa quả dồi dào của công lý. 

Nhưng trong cả lời tiên tri xa xưa lẫn trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, ước mơ của Thiên Chúa đã bị cản trở. Tiên tri Isaiah nói rằng cây nho mà ông yêu thương và nuôi dưỡng đã mang lại thứ “nho hoang dã” (5: 2,4); Thiên Chúa “dự kiến công lý nhưng chỉ thấy máu đổ, trông đợi sự công bình, nhưng chỉ thấy những tiếng kêu xé lòng vì bất công” (câu 7).. Trong Tin Mừng, đó là những tá điền, những người làm hỏng kế hoạch của Chúa vì họ không làm công việc lẽ ra phải làm, nhưng chỉ nghĩ đến tư lợi của mình. 

Trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, Ngài muốn nói đến các thượng tế và kỳ mục trong dân, nói cách khác là các “chuyên gia”, các nhà quản lý. Thiên Chúa đã giao phó đặc biệt cho họ “giấc mơ” của mình, dân tộc của mình, để họ nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ khỏi các loài động vật hoang dã. Công việc của các nhà lãnh đạo là vun quén cho vườn nho với sự tự do, óc sáng tạo và tinh thần làm việc chăm chỉ. 

Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng những người tá điền đã chiếm đoạt vườn nho. Vì tham lam và tự hào mà họ muốn làm theo ý mình, và vì vậy họ ngăn chặn Thiên Chúa không cho Ngài thực hiện ước mơ của mình đối với dân Ngài đã chọn. 

Cám dỗ tham lam luôn hiện diện. Chúng ta gặp nó cũng trong lời tiên tri vĩ đại của Ezekiel về các mục tử (x ch. 34), mà Thánh Augustinô đã nhận xét trong một bài giảng nổi tiếng của ngài mà chúng ta vừa đọc lại trong phần Phụng Vụ Các Giờ Kinh. Tham lam tiền bạc và quyền lực. Và để thỏa mãn lòng tham này, mục tử gian ác đặt gánh nặng không thể chịu đựng nổi trên vai những người khác, mà bản thân họ thì không hề nhấc một ngón tay để gánh vác (xem Mt 23:4) 

Chúng ta cũng vậy, trong Thượng Hội Đồng Giám Mục này, chúng ta được mời gọi để làm việc cho vườn nho của Chúa. Các cuộc họp Thượng Hội Đồng không có nghĩa là để thảo luận về những ý tưởng đẹp và thông minh, hay để xem ai thông minh hơn ai… Các cuộc họp có nghĩa là để dưỡng nuôi tốt hơn vườn nho của Chúa, để giúp Ngài thực hiện ước mơ, và kế hoạch yêu thương dành cho dân Ngài. Trong kỳ họp này, Chúa yêu cầu chúng ta chăm sóc cho các gia đình, mà ngay từ đầu đã là một phần của kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho nhân loại. 

Chúng ta đều là những người tội lỗi và cũng có thể bị cám dỗ để “chiếm đoạt” vườn nho, vì tham lam luôn luôn hiện diện trong con người chúng ta. Giấc mơ của Thiên Chúa luôn luôn xung khắc với thứ đạo đức giả của một số công bộc của Ngài. Chúng ta có thể “ngăn chặn” giấc mơ của Thiên Chúa nếu chúng ta không để cho mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Thánh Thần Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan vượt lên trên kiến thức, để cho phép chúng ta làm việc cách quảng đại với sự tự do đích thực và sự sáng tạo khiêm nhường. 

Các chư huynh đệ Nghị Phụ thân mến, 

Để làm tốt công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vườn nho, trái tim của chúng ta và tâm trí của chúng ta phải hướng về Chúa Giêsu Kitô nhờ “bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết” (Pl 4: 7). Bằng cách này, những suy nghĩ và kế hoạch của chúng ta sẽ tương ứng với giấc mơ của Thiên Chúa là tạo nên một dân tộc thánh thiện là dân riêng của Ngài, gồm những người tạo ra những hoa trái cho vương quốc của Thiên Chúa (xem Mt 21:43)

J.B. Đặng Minh An dịch
Nguồn: vietcatholic.com

Comments are closed.