Năm sự Thương: Ngắm I

0

NGẮM I : CHÚA GIÊSU VÂNG PHỤC Ý CHA

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu vâng phục của Chúa,
 và noi gương Mẹ hiệp với lễ dâng cứu độ theo Thánh Ý Cha

1. Lời Chúa : Lc 22,39 – 46   

2. Suy niệm

“Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”.

Lời mời gọi cũng là kinh nghiệm xương máu của Đức Giêsu khi đứng trước cám dỗ. Cám dỗ muốn được vẻ vang khi được dân chúng tung hô, đón rước và công nhận qua những gì Người đã làm; cám dỗ muốn làm theo ý riêng khi Gioan bị bắt; và giờ đây là cám dỗ muốn chạy trốn đau khổ, tìm an nhàn: “ Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con…” nhưng tình con ngoan thảo, tình yêu đối với Cha đã chiến thắng, nên Ngài đã thưa: “xin theo Ý Cha…”

Ý thức sự mỏng dòn của phận người trước những cám dỗ có vẻ như rất nhân bản ấy, Ngài càng ra sức cầu nguyện khẩn thiết hơn để đón nhận ý Cha, đến xao xuyến bồi hồi đổ cả mồ hôi máu. Và chính trong cầu nguyện, Ngài đã nhận biết rõ ý Cha, được can đảm để thi hành Ý Cha, và cũng được nâng đỡ bởi thiên thần Cha sai đến …

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, cũng mang kiếp người như chúng con nên Chúa hiểu rất rõ cám dỗ là gì. Và để không bị thua ngã, Chúa đã cầu nguyện và mời gọi chúng con cầu nguyện. Chỉ khi cầu nguyện, với sức mạnh của Chúa, chúng con mới có đủ sức chiến đấu, vì chúng con không chỉ chiến đấu với phàm nhân nhưng là với sức mạnh thần thiêng…

Nhờ 10 kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, ý thức thân phận yếu hèn của mình để biết cậy dựa vào Chúa, biết trung thành với giờ xét mình hằng ngày hầu được an bình trong cuộc sống, biết cầu nguyện mỗi khi gặp đau khổ thử thách để có được sức mạnh vượt khó, và cũng biết nhẫn nại vâng theo Thánh Ý Chúa, để cùng sống niềm tin như Mẹ mà hiệp với hy lễ cứu độ của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen. 

Binhsanhdevo,dmth.

Comments are closed.