Ngắm IV Mùa Vui: Mẹ dâng Chúa

0

NGẮM IV : MẸ DÂNG CHÚA

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
dẫn chúng con vào sống trong tình yêu dâng hiến của Chúa Giêsu,
và niềm tin trung thành của Mẹ Maria.

1. Lời Chúa : Lc 2,22-24

2. Suy niệm

“… Dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”.

Dù là con Thiên Chúa, nhưng khi chấp nhận bước vào trần gian, Chúa đã tước bỏ tất cả, để hoà mình vào cuộc sống nhân loại, với tất cả những gì liên quan đến phận người trong không gian, thời gian cũng như những tục-truyền, để khiêm tốn thi hành mà không đòi được miễn trừ.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống phận người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Gia đình Chúa đã khiêm tốn thi hành luật, để dạy chúng con biết rằng: “yêu thương là chu toàn lề luật”, là trưởng thành và lớn lên trong Tình Yêu, vì Luật cho chúng con biết mình là ai, và phải có thái độ nào đối với Đấng làm ra Luật.

Cùng Mẹ Maria, niềm tin và lòng vâng phục của Mẹ thật đáng để chúng con học đòi và tiếp bước, vì gia đình Mẹ đã sống giới luật cách trọn hảo, tự do và đầy lòng yêu mến.

Nhờ 10 kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con biết tôn trọng Luật, nhất là biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm mà Chúa đã khắc ghi trong tâm lòng mỗi người chúng con, để mỗi ngày một xác tín và cảm nghiệm sâu sa hơn, Tình Yêu và sự quan phòng dẫn dắt của Chúa qua từng biến cố cuộc đời, hầu chúng con biết sống tình con thảo trong sự vâng phục và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

Binhsanhdevo, dmth. 

Comments are closed.