Suy niệm với Mẹ, ngày 07.10

0

Thứ Ba, 07.10.2014 

Đức Mẹ Mân Côi – lễ kính

Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28)

Như Mẹ: Phụng vụ ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay hướng chúng ta về Đức Maria: Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Thánh Mẫu Đấng Cứu Thế. Mẹ chính là Hòm Bia Giao Ước nơi Ngôi Lời Thiên Chúa trú ngụ giữa trần gian. Mẹ chính là mẫu gương lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa như “tỳ nữ” của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, xin cho chúng con luôn ý thức sức mạnh cứu rỗi của Kinh Mân Côi và siêng năng lần chuỗi Mân Côi như phương thế hữu hiệu cải thiện đời sống và xây dựng Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn biết sống tâm tình của Mẹ: năng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn thi hành, để đời sống chúng con chính là khí cụ của Thiên Chúa trong việc xây dựng Nước Chúa trên trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.