Suy niệm với Mẹ, ngày 20.10

0

Thứ Hai, ngày 20.10.2014

Thánh vịnh tuần 1 

Lc 12,13-21

“Hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21)

Như Mẹ: Trình thuật Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu bày tỏ thái độ dứt khoát đối với của cải: của cải chỉ là phương tiện cho đời sống. Đừng đặt sự bảo đảm cho mình vào bất cứ sự gì khác ngoài Thiên Chúa. Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của của cải nhưng cảnh giác chúng ta hãy sử dụng của cải đời này để làm giàu cho sự sống đời sau.

Với Mẹ: Lạy Chúa,trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con biết tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày sau hết của mình bằng cách sống theo lời sách Huấn ca đã dạy: “Trong hết mọi việc con làm, con hãy nhớ đến cứu cánh của mình, thì không bao giờ vấp phạm” (Hc 7,36).

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách giúp đỡ người nghèo và kìm hãm những hưởng dụng bất chính về của cải đời này.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.