Suy niệm với Mẹ, ngày 29.12

0

Thứ Hai, ngày 29.12.2014

Th. Tôma Becket, Gmtđ 

Lc 2,22-35

“Mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30)

Như Mẹ: Cụ già Simêon là một người công chính trước nhan Chúa. Ông có lòng sùng đạo, hằng lên Đền Thờ để cầu nguyện. Suốt bao năm trường, ông đã kiên trì chờ đợi, ước mong được nhìn thấy Đấng Cứu Độ của Ítraen. Ông là gương mẫu sống niềm tin và hy vọng nơi Chúa. Chúa đã đoái thương cho ông được chiêm ngưỡng và giơ tay bồng ẵm Hài Nhi Giêsu, Đấng là vinh quang của Ítraen và của cả nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ai trông cậy ở Chúa chẳng bao giờ phải thất vọng. Xin cho chúng con vững lòng tin tưởng, trung thành thi hành ý Chúa, để mai kia được hưởng vinh quang muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin tưởng và bước theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con cũng được lòng tin mạnh mẽ như Mẹ, biết kiên trì dấn bước theo Chúa suốt cả cuộc đời. Amen.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.