Suy niệm với Mẹ – ngày 27.01

0

Thứ Ba, ngày 27.01.2015

Thánh Angêla Mêrici,tn

Mc 3,31-35

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mc 3,33)

Như Mẹ: Nếu xưa kia Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng “mẹ” và “anh chị em” của Người là tất cả những ai biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì ngày nay Người cũng muốn chúng ta phải “làm” cho mọi người trên thế giới trở nên một gia đình duy nhất trong ơn cứu độ của Thiên Chúa bằng chính những ân huệ mà chúng ta đã nhận được.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con trở nên anh chị em của những ai chưa nhận biết hoặc đã từ chối Tin Mừng cứu độ của Chúa, bằng lời rao giảng và gương sống hằng ngày. Xin giúp chúng con biết canh tân đời sống của mình để xứng đáng là dấu chỉ cho mọi người nhìn thấy sự hiện diện của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con được noi gương Mẹ luôn thi hành ý Chúa bằng đời sống khiêm nhường, tín thác và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.