Suy niệm với Mẹ, ngày 15.03

0

Ngày 15.03.2015

Chúa Nhật IV MC B, Tv tuần 4

Ga 3,14-21

“Những người sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21)

Như Mẹ: Chúa Cha yêu nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài để cứu độ họ. Chúa Con chính là đường, là sự thật và là sự sống. Người là ánh sáng dẫn đưa đến sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy bóng tối của sự dữ, bất công và giả dối. Xin cho mỗi người chúng con biết gắn kết với Chúa, để cuộc đời chúng con nên ánh sáng cho đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đã sống sự thật một cách vẹn toàn trong ánh sáng rạng ngời của Chúa. Xin Mẹ cùng đi với chúng con trong cuộc sống giữa trần gian đầy giả dối và đầy bóng tối của sự dữ này. Xin cho chúng con được ánh sáng tình yêu của Chúa hướng dẫn từng bước đi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.