Suy niệm với Mẹ, ngày 16.03

0

 Thứ Hai, ngày 16.03.2015

Ga 4,43-54

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50)

Như Mẹ: Qua trình thuật của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy đa phần những ca được Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh tật là nhờ niềm tin. Niềm tin là sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua những yếu đuối của bản thân mình. Tất cả mọi sự đều có thể với những ai có niềm tin tưởng vững vàng vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu! Chúa của ngày hôm qua, của ngày hôm nay và của ngày mai vẫn là một: đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Quyền năng và tình thương của Chúa vẫn được thể hiện trong cuộc sống thường ngày. Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa qua từng biến cố trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong niềm tin vào quyền năng và tình thương của Chúa. Xin cho chúng con có đức tin mạnh mẽ như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.