Sám hối dưới chân Thập giá

0

Cùng Hội Thánh, ngước nhìn lên Thánh giá
Nơi giương cao thân thể của Vua Trời,
Nơi tôn vinh Đấng cứu độ con người,
Ôi thánh giá nguồn phúc ân nhiệm lạ,

Con chiêm ngưỡng một tình yêu cao cả.
Rất cao vời, rất sâu nhiệm vô biên,
Như “chiên con” hiến tế rất dịu hiền,
Để gánh lấy muôn tội tình nhân thế.

Con xin Chúa, giữa biển đời châu lệ,
Hồn nhớp nhơ tội lỗi phủ tháng ngày,
Kiếp đi hoang con quyết trở về đây,
Quỳ bên Chúa con thành tâm sám hối.

Dâng lên Chúa niềm khát khao mong đợi,
Ơn thứ tha từ thánh giá ngất cao,
Trên đỉnh đồi “Máu – Nước” đã tuôn trào,
Và Giáo Hội khai nguyên nguồn sống mới.

Sr Têresa

Comments are closed.

phone-icon