Suy niệm với Mẹ, ngày 02.04

0

 Thứ Năm, ngày02.04.2015

Tuần Thánh

Ga 13,1-15

Chúa Giêsu “yêu thương những
kẻ thuộc về mình còn ở thế gian,
và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để yêu thương và cứu độ con người. Chúa Giêsu yêu thương họ đến cùng. Người yêu thương con người, đến độ chấp nhận chết vì yêu thương con người. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho loài người thì không ai có thể hiểu được.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh cả mạng sống cho loài người chúng con. Chúa đã yêu chúng con đến cùng, đến không còn gì nữa. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu bao la mà Chúa dành cho chúng con qua cuộc khổ nạn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đi theo Chúa đến cùng trên đồi Canvê. Mẹ đã yêu Chúa hết lòng. Xin cho chúng con mang lấy trái tim của Mẹ mà yêu Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon